Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

 

Vi vil at det skal være lett å gjøre rett! I Lyko-koden har vi samlet våre etiske retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre, til våre bedriftspartnere og våre omgivelser. Koden gjelder for samtlige medarbeidere på Lyko og er et verktøy for å overføre våre vurderinger og interne policyer til praktisk handling.

Alle medarbeidere er selv ansvarlig for å følge Lyko-koden, på samme måte som gjeldende lover og policyer. Sjefene er ansvarlige for at informasjonen når ut i organisasjonen og være en støtte for medarbeiderne i etikkspørsmål.

VARSLINGSTJENESTE

Om noen bryter mot våre etiske retningslinjer vil vi vite det så fort som mulig for å kunne korrigere og forebygge. Her har våre medarbeidere en nøkkelrolle i å fange opp eventuelle uregelmessigheter i virksomheten. I utgangspunktet oppfordrer vi våre medarbeidere til å vende seg til nærmeste sjef og si ifra, men Lyko tilbyr også en mulighet til å rapportere anonymt via en varslingstjeneste. Denne tjenesten håndteres av en ekstern aktør.

ANSVARLIG FOR LYKO-KODEN

Lykos ledelse har det overgripende ansvaret for Lyko-koden. Operativt ansvarlig er sjef for Kommunikasjon og Bærekraftig utvikling.

 

Nyheter og tilbud

Registrer deg for våre nyhetsbrev og SMS, så du ikke går glipp av noen tilbud eller kampanjer!

Følg oss

Kundeservice

Copyright 2022