Lyko som arbeidsgiver

Lyko som arbeidsgiver

Lyko har ca. 650 medarbeidere i Sverige og Norge som jobber innen netthandel, i fysisk butikk og salong eller i supportfunksjoner. Vi har kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, København og Vansbro, hvor vi også har vårt lager.

 

VÅRT ARBEIDSMILJØ

Medarbeiderne trives på Lyko! I medarbeiderundersøkelsen fra 2017 svarte 84% av medarbeiderne positivt på spørsmålet om de anser, alt oppsummert, Lyko som en svært bra arbeidsplass.

Som arbeidsgiver har Lyko hovedansvaret for arbeidsmiljøarbeidet og de ansatte er delaktige ved å rapportere risikoer og kommer med forslag på tiltak. Tillitsvalgt er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøspørsmål.

Samtlige ledere i Lyko går gjennom en opplæring i lederskap og arbeidsmiljø i løpet av sitt første ansettelsesår og som en del av introduksjonspakken for nyansatte går alle butikk- og salongansatte webopplæringen ”Trygg i butikk”. Butikksjefer, frisører og lagermedarbeidere har alle fått opplæring i ergonomi.

MANGFOLD BIDRAR POSITIVT

Mennesker med ulike erfaringer og perspektiv bidrar positivt til vår bedrift. I Lyko behandler vi alle med respekt uansett kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonsnedsettelse, seksuell legning eller alder. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller krenkende særbehandling.

Lyko streber etter en jevn kjønnsfordeling og vil at alle medarbeidere skal kunne forene jobben med foreldreskap.

Lyko har en likestilling- og mangfoldsplan samt Rutine mot krenkende særbehandling.

Les mer her om å jobbe i Lyko

 

Nyheter og tilbud

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Følg oss

Kundeservice

Copyright 2021

Få favorittene dine levert hjem på døren før 17. mai!