Styret

Styret

Foto: Magnus Fond

KENNETH BENGTSSON

Født 1961.

Styreleder siden november 2018.

Utdanning:

Styreleder siden november 2018.

Øvrige nåværende stillinger: Styreleder i Clas Ohlson AB, Systembolaget AB, Mio AB, Envirotainer AB, Diaverum AB samt de ideelle organisasjonene Ersta Diakoni og World Childhood Foundation. Styremedlem i Herenco AB og Synsam AB.

Tidligere stillinger: CEO og konsernsjef for ICA, leder for Svenskt Näringsliv og Svensk Handel.

Aksjeeier i selskapet: Kenneth Bengtsson innehar, indirekte sammen med familie, 4000 aksjer i selskapet, samt 8 772 syntetiska optioner.

Avhengig/uavhengig: Uavhengig av selskapet og ledelsen, uavhengig av selskapets større eiere.

 

RICKARD LYKO

Født 1982.

Styreleder siden 2018.

Utdanning: Studier i økonomi, Uppsala universitet.

Øvrige nåværende stillinger: Styreleder i Lyko Holding AB, Lyko Retail AB, B & B Borås AB og Lyko Online AB.

Tidligere stillinger: Styreleder i Bellbox Hårvårdsbaren AB, B & B Stockholm AB og Concept YOU AB. Styremedlem i Företagarna Dalarna Service AB og Företagsamma Dalarna Service AB. Nestleder og administrerende direktør for Lyko Online AB.

Aksjeeier i selskapet: Rickard Lyko innehar, inndirekte sammen med familie, 798 205 aksjer i selskapet.

Avhengig/uavhengig: Avhengig av selskapet og ledelsen, avhengig av selskapets større eiere.

 

ERIKA LYKO

Født 1986.

Styremedlem siden 2020.

Utdanning: Yrkesutdanning Frisør.

Øvrige nåværende stillinger: Styremedlem i Lyko Holding AB, Styre-suppleant Lyko Retail AB, B & B Borås AB og Lyko Online AB, Lyko Real Estate AB.

Tidligere stillinger: Styremedlem i BAS ID AB samt styremedlem og administrerende direktør i BAS ITG AB.

Aksjeeier i selskapet: Erika Lyko innehar, indirekte sammen med familie, 7 669 089 aksjer i selskapet.

Avhengig/uavhengig: Avhengig av selskapet og ledelsen, avhengig av selskapets større eiere.

 

MARIE NYGREN

Født 1965.

Styremedlem siden 2017.

Utdanning: Studier i økonomi, Stockholms universitet.

Øvrige nåværende stillinger: Styremedlem i Runsvengruppen Aktiebolag, Assisterende direktør for Systembolaget Aktiebolag.

Tidligere stillinger: Styremedlem i AB K14 Näckströmsgatan, Apotek Hjärtat Holding AB og Apotek Hjärtat AB.

Aksjeeier i selskapet: Marie Nygren innehar 1 965 aksjer i selskapet.

Avhengig/uavhengig: Uavhengig av selskapet og ledelsen, uavhengig av selskapets større eiere.

 

LOVISA HAMRIN

Født 1973.

Styremedlem siden 2020.

Utdanning: Siviløkonom Handelshögskolan i Stockholm, Fil Kand Stockholms Universitet.

Øvrige nåværende stillinger: Eier & Styreleder i Herenco Holding AB, Styreleder Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, Styremedlem Nolato AB (publ)

Tidligere stillinger: CEO og konsernsjef Herenco AB (2007-2019), Business Area Manager Hall Media 2001-2007, Future Talent Schibsted 1998-2001

Aksjeeier i selskapet: Lovisa Hamrin innehar, indirekte sammen med familie, 2 264 293 aksjer i selskapet.

Avhengig/uavhengig: Uavhengig av selskapet og ledelsen, avhengig av selskapets større eiere.

 

GABRIEL FITZGERALD

Født 1977.

Styremedlem siden 2014.

Utdanning: Siviløkonomeksamen i finansiell økonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Øvrige nåværende stillinger: Styremedlem og administrende direktør for Fidelio Capital AB. Styremedlem i Indical Bioscience, styremedlem i VetFamily og styremedlem i Nextmune.

Tidligere stillinger: Styreleder i GFG Industries AB, GFG Invest AB og Greenfood Real Estate AB.

Aksjeeier i selskapet: Gabriel Fitzgerald innehar ingen aksjer i selskapet.

Avhengig/uavhengig: Uavhengig av selskapet og ledelsen, avhengig av selskapets større eiere.

Nyheter og tilbud

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Følg oss

Kundeservice

Copyright 2021
Over 55 000 skjønnhetsprodukter