Användarbilder

Ladda upp dina egna bilder

Ladda upp din egen bild av produkten. Eller varför inte resultatet av när du använt den?

Betyg & kommentarer

Betygsätt produkten
Ditt betyg

Bli först med att ge din åsikt om produkten

Better You

EKO

Eterisk Timjanolja 10 ml
Bli först med att betygsätta produkten
119 kr*
Fri frakt vid köp från 200 kr, kan skickas omgående
* Kan ej kombineras med rabattkoder

Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris). Timjanolja används ofta vid aromaterapi som luftrenare och vid lung- och andningsproblem.Framställd genom destillering av ört.

- 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
- Aromaterapi
- Ursprung Indien

Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris) används ofta vid aromaterapi som luftrenare och vid lung- och andningsproblem samt för sin lugnande effekt på bland annat lederna.
Ingredienser: Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris) Framställd genom destillering av ört.

Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.
Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.

Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT: (även håret) Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår uppsök läkare.
VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024