Club Lyko Allmänna Villkor

Sammanfattning

 • Dessa Allmänna Villkor förklarar hur vårt lojalitetsprogram Club Lyko, en tjänst som erbjuds våra medlemmar (”Tjänsten”) via vår hemsida eller vår app, fungerar.
 • Tjänsten tillhandahålls av Lyko Online AB, org. nr: 556740-9502, adress: Kyrkbyvägen 1, 780 50 Vansbro, Sverige.
 • De erbjudanden som tillhandahålls via Tjänsten beror på tillgänglighet och kan komma att ändras utan särskilt meddelande.
 • Som medlem får du tillgång till både personliga och generella erbjudanden. Dina personliga erbjudanden baseras på ditt köpbeteende när du är inloggad på ditt medlemskonto.
 • Vårt lojalitetsprogram är tillgängligt för alla som är minst 18 är. Om du är under 18 år får du endast använda Tjänsten tillsammans med din förälder eller din vårdnadshavare.
 • Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss på fraga@lyko.se.

Senast reviderad: 2018-06-25

 

Gå till sammanfattning | Gå till fullängdsversion

 

Allmänna Villkor Full Text

Senast reviderad: 2018-05-24

 

Innehållsförteckning

 1. Allmänt
 2. Club Lyko – Tjänsten
 3. Dina uppgifter
 4. Klubbpoäng, erbjudanden och rabatter
 5. Avsluta medlemskap
 6. Uppdatering av Villkoren
 7. Force Majeure och Lykos ansvar
 8. Immateriella rättigheter
 9. Klagomål, tvist och tillämplig lag
  Tilläggstjänster
 10. Lyko Booking
 11. Lyko Social

 

 

Club Lyko – Allmänna villkor

Senast reviderad: 2018-05-24

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller när vi på Lyko Online AB, org. nr: 556740-9502, Kyrkbyvägen 1, 780 50 Vansbro, Sverige, email: fraga@lyko.se (”Lyko”), erbjuder generella medlemserbjudanden och personliga medlemserbjudanden på utvalda produkter, samt möjlighet att samla klubbpoäng för att få tillgång till rabatter, till dig som har registrerat dig och blivit medlem i Club Lyko (”Tjänsten”).

1.2 Dessa Villkor gäller alltså i tillägg till de köpvillkor som är tillämpliga vid dina köp av varor från Lyko.

1.3 För att bli medlem i Club Lyko, och därmed kunna använda Tjänsten, måste du vara minst 18 år gammal. Om du är under 18 år får du endast använda Tjänsten tillsammans med din förälder eller din vårdnadshavare/förmyndare

1.4 Du blir medlem genom att registrera dig på vår hemsida eller vår app, eller genom att registrera dig i kassan när du köper Lykos produkter i butik.

1.5 Genom att bli medlem i Club Lyko och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

 

2. Club Lyko – Tjänsten

2.1 Att registrera sig som medlem i Club Lyko är helt gratis. Avgifter från din tele- och internetoperatör samt eventuella kredit- och bankuppgifter från din betaltjänstleverantör kan tillkomma.

2.2 Som medlem i Club Lyko har du möjlighet att samla klubbpoäng när du handlar hos oss, antingen i butik eller på lyko.se. När du nått upp i en viss poängnivå kommer du få en värdecheck att handla för, som är giltig på lyko.se och i butik.
Förutom möjligheten att samla klubbpoäng kommer du som medlem i Club Lyko att få tillgång till generella medlemserbjudanden på utvalda produkter.
Som medlem i Club Lyko har du även möjlighet att spara/tagga varor du vill köpa senare, bevaka artiklar, samt kommentera produkter du har åsikter om.

2.3 För att dina köp ska registreras och vara poänggrundande måste du vara inloggad på ditt medlemskonto vid köp på lyko.se, eller visa upp legitimation vid köp av Lykos produkter i butik.

2.4 Genom att köpa produkter och tjänster från Lyko, när du är Club Lyko-medlem kommer du ha möjlighet att komma upp i olika medlemsnivåer. När du nått en viss medlemsnivå kommer vi att belöna din lojalitet med ytterligare erbjudanden.

2.5 För medlemsnivåer gäller följande: Dina köp räknas samman ett år bakåt och ligger till grund för vilken medlemsnivå du hamnar på i Club Lyko. För varje nivå finns särskilda erbjudanden och förmåner. När ett år har passerat sedan ett köp ligger det inte längre till grund för din medlemsnivå och du kan då hamna på en lägre nivå än tidigare. Uträkningen för medlemsnivå är helt fristående från dina bonuspoäng. Medan vissa köp kan generera dubbla poäng tas inte detta med i beräkningen för medlemsnivån. Om du använder dina värdecheckar och därmed förbrukar poäng eller ej har inget att göra med vilken medlemsnivå du ligger på.

2.6 Som en del av ditt medlemskap får du personliga erbjudanden. För att kunna ge dig personligt anpassade erbjudanden och rabatter enligt dina preferenser och intressen, samlar vi in och behandlar information om din köphistorik och ditt köpbeteende, med det specifika ändamålet att utforma och erbjuda dig personifierade rabatter och erbjudanden baserade på vad vi tror att just du är intresserad av. Specifika erbjudanden på utvalda produkter kommer att skickas till dig via e-post eller sms. De kommer även att synas under Mina Sidor när du loggar in på ditt medlemskonto på lyko.se. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter, var vänlig läs igenom Lykos Privacy Policy.

 

3. Dina uppgifter

3.1 Genom att godkänna och acceptera dessa Villkor försäkrar och intygar du att all information du laddar upp och lägger in i Tjänsten är din egen, att du förfogar över den och har rätt att använda den.

3.2 Genom att godkänna och acceptera dessa Villkor försäkrar och garanterar du att all information du laddar upp och lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter, eller på annat sätt står i strid med lag.

3.3 När du skapar ett medlemskonto kommer vi att be dig uppge din e-postadress. För att kunna genomföra ett köp behöver du även uppge ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer. Om du vill betala med faktura eller delbetala kommer du även behöva uppge ditt personnummer. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna leverera produkter till dig, samt ge dig information om dina beställningar. Din e-postadress och ditt telefonnummer kommer vi även att använda för att skicka ut reklam och nyhetsbrev om Tjänsten till dig. Lyko kommer dessutom att informera dig om när du håller på att mista den medlemsnivå du befinner dig i, eller när erbjudanden håller på att gå ut. Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att gå in på Mina uppgifter på ditt konto på lyko.se. Vi kommer dock ändå att skicka ut viss information när denna är nödvändig för dig, exempelvis när du måste godkänna en ändring i våra Villkor för att kunna fortsätta använda Tjänsten.

3.4 En förutsättning för Tjänsten är att Lyko samlar in och använder dina personuppgifter. För mer information om hur dina personuppgifter används, vad det innebär för dig samt hur du kan tillvarata dina rättigheter, läs gärna igenom Lykos Privacy Policy som du hittar här.

3.5 Aggregerad data samlas in och bearbetas för att följa och utvärdera användartrender avseende Tjänsten. Det innebär att information om din användning av Tjänsten samlas in och sedan anonymiseras på ett sätt som innebär att vi inte längre kan koppla informationen till dig. Vi använder denna anonyma information om hur våra användare använder våra tjänster för statistik, serviceförbättring och produktutveckling av Tjänsten. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. De kan därför lagras en längre tid än dina personuppgifter.

3.6 Anonymisering innebär att data som en gång var personliga uppgifter avlägsnas från det som kan koppla det till en individ, samt att avskiljas från det som i framtiden kan göra det möjligt att återskapa denna data till en individ. Denna behandling av data är ett steg längre än pseudonymiseringsprocessen, vilket innebär att man håller viss information åtskild för att göra det svårare att identifiera en person som använder dessa data.

 

4. Klubbpoäng, erbjudanden och rabatter

 

Klubbpoäng

 

4.1 När du i egenskap av Club Lyko-medlem köper produkter från Lyko får du 10 poäng per 1 SEK du handlar för. Alla köp över 999 SEK ger dig dubbla poäng. Om du till exempel handlar för 500 SEK får du 5000 poäng, och om du handlar för 1000 SEK får du 20 000 poäng.

4.2 När du samlat ihop 25000 klubbpoäng kommer efter några dagar en värdecheck på 50 SEK att skickas till dig via sms eller e-post. Värdechecken kommer att bestå av en kod som du kan använda på lyko.se eller när du köper produkter från Lyko i butik.

4.3 När det har gått tre (3) månader eller mer sedan ditt senaste köp som medlem kommer en värdecheck att skickas till dig även om du inte samlat ihop minst 25000 poäng, under förutsättning att dina intjänade poäng når upp till minst 5000 poäng.

4.4 Koden som finns angiven på värdechecken visas upp i kassan vid butiksköp, eller anges under ”Lägg till kupong eller presentkort” högst upp i Kassan, innan beställning slutförs på lyko.se.

4.5 För att dina köp ska registreras och vara poänggrundande måste du vara inloggad på ditt medlemskonto vid köp på lyko.se, eller visa upp legitimation så att vi kan bekräfta ditt medlemskap vid köp av Lykos produkter i butik.

4.6 De klubbpoäng du samlar ihop när du i egenskap av Club Lyko-medlem genomför köp av Lykos produkter kan endast nyttjas av dig personligen; du kan inte överföra klubbpoäng till någon annan, vare sig denne är medlem eller inte. Klubbpoäng kan inte växlas in mot pengar eller något annat kredit- eller betalmedel. Fraktkostnader och fakturaavgift exkluderas från poängsamlingen.

 

Medlemserbjudanden och rabatter

 

4.7 De erbjudanden du erbjuds genom Tjänsten kan endast nyttjas av dig personligen; du kan inte överföra erbjudanden till någon annan, vare sig denne är medlem eller inte. De erbjudanden som blir tillgängliga för dig genom Tjänsten kommer att synas på ditt medlemskonto, när du är inloggad på lyko.se. Erbjudanden och rabatter kan komma att ändras, uppdateras och utgå när som helst.

4.8 Du kan endast nyttja dina erbjudanden och rabatter under den tid de är tillgängliga via Tjänsten. Detta gäller alla erbjudanden, inklusive de generella, de personliga, och de platsbaserade erbjudandena. Om du inte utnyttjar en rabatt eller ett erbjudande under den tid den/det tillhandahålls via Tjänsten kommer du inte kunna nyttja den/det överhuvudtaget.

4.9 Vi på Lyko kommer alltid att sträva efter att alla våra erbjudanden och rabatter är uppdaterade och korrekta, men vi kan inte garantera att alla erbjudanden och rabatter du erbjuds genom Tjänsten alltid är tillgängliga. Detta kan till exempel bero på att vissa produkter har hunnit ta slut, innan ett erbjudande rörande dessa gått ut eller tagits bort. Lyko är inte ansvariga för några eventuella diskrepanser mellan de erbjudanden och rabatter som presenteras via Tjänsten och tillgängligheten till dessa.

 

5. Avsluta medlemskap

5.1 Du kan själv när som helst avsluta ditt medlemskap i Club Lyko. Detta kommer innebära att Tjänsten inte längre finns tillgänglig för dig. Eventuella ihopsamlade klubbpoäng, eller eventuella erbjudanden som innan kontots avslutande fanns tillgängliga för dig, kommer då att försvinna och bli otillgängliga. Du kommer inte att kunna återskapa klubbpoäng eller erbjudanden.

5.2 Lyko har rätt att omedelbart avsluta ditt medlemskap om du bryter mot en eller flera punkter i detta avtal. Eventuella ihopsamlade klubbpoäng, eller eventuella erbjudanden som innan kontots avslutande fanns tillgängliga för dig, kommer då att försvinna och bli otillgängliga för dig. Du kommer inte att kunna återskapa klubbpoäng eller erbjudanden.

5.3 När ditt medlemskap är avslutat kommer Lyko inom trettio (30) dagar att radera eller anonymisera alla dina personuppgifter. Vid utgången av dessa trettio (30) dagar kommer Lyko inte att lagra några uppgifter som kan kopplas till dig personligen. För mer information om hur radering och anonymisering av data sker, var vänlig läs igenom Lykos Privacy Policy.

 

6. Uppdatering av Villkoren

6.1 Vi på Lyko kommer kontinuerligt sträva efter att uppdatera och förbättra Tjänsten, varför dessa Villkor kan komma att förändras och anpassas över tid. Med anledning av detta förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera Villkoren. Eventuella uppdateringar kommer att tillkännages genom en eller flera av våra informationskanaler, exempelvis via sms, e-post eller webbplats enligt vad som krävs enligt lag.

6.2 Ändringarna är giltiga och tillämpliga från att du accepterat de nya Villkoren (i samband med ett köp) eller trettio (30) dagar efter att vi informerat dig om ändringarna enligt punkten ovan. Lyko rekommenderar ändå att du regelbundet besöker lyko.se för att hålla dig uppdaterad om våra gällande Villkor.

 

7. Force Majeure och Lykos ansvar

7.1 Lyko är inte ansvarig för dröjsmål, förlust eller andra problem som uppstår i samband med Tjänsten, som beror på hinder utanför Lykos kontroll, med anledning av händelser relaterade till krig, naturkatastrofer, översvämning, lockout, strejk, myndighetsingripande, brand, terrorism, vandalism, och andra liknande händelser. Sådana omständigheter ska alltid innebära ansvarsfrihet för Lyko.

7.2 Lyko kommer alltid att sträva efter att Tjänsten fungerar som den ska och att hemsidan underhålls, men Lyko kan inte hållas ansvariga för förlorade erbjudanden, eller liknande händelser, som beror på tekniska fel med Tjänsten. Om du upplever några tekniska problem med Tjänsten ber vi dig kontakta oss via fraga@lyko.se.

 

8. Immateriella rättigheter  

8.1 Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig tillhör dig. Lyko har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Detta innebär bland annat att Lyko har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till någon av våra samarbetspartners som hjälper oss med drift och administration av vår webbsite och tjänster.

8.2 Allt innehåll och material som är tillgängligt via Tjänsten är skyddat av Lykos upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrättslig lag.

8.3 Det är inte tillåtet att, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Lyko, kopiera, distribuera, reproducera, publicera, eller på annat liknande sätt använda Tjänstens innehåll annat än för enskilt personligt bruk.

 

9. Klagomål, tvist och tillämplig lag

9.1 Svensk lag är tillämplig på dessa Villkor, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

9.2 Vi söker i första hand att lösa eventuella frågor och meningsskiljaktigheter mellan oss i god tro. Vänligen hör av dig till vår kundtjänst via 0281-714 90 eller e-post: fraga@lyko.se så ska vi göra vårt bästa för att hantera dina frågor och ärenden. Våra kontaktuppgifter finns även på vår hemsida.   

9.3 Om vi inte kommer överens eller om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller din lokala konsumentvägledare. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men vi kommer att ta ställning till detta vid eventuell uppkommen tvist. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

9.4 Du har som konsument, vid köp på internet, rätt att använda dig av EU:s onlineplattform för tvistlösning, Online Dispute Resolution, (ODR). Denna plattform hittar du via EU-kommissionens hemsida, eller genom denna direktlänk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

9.5 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten, som inte kan lösas, eller av någon anledning inte löses, via samtal mellan oss, via alternativ tvistlösning eller via ODR, ska avgöras av svensk allmän domstol.

9.6 Om behörig domstol finner att någon eller några punkter i dessa Villkor är ogiltiga, olagliga eller ej verkställbara, ska punkten/punkterna i fråga vara tillämpliga endast i den uträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

 

Tilläggstjänster

 

10. Lyko Booking

10.1 Välkommen till Lyko Booking! Genom Lyko Booking kan du samla alla dina bokade behandlingar på ett ställe, få överblick över din historik och dina tidigare bokningar, och du har möjlighet att få tillgång till ytterligare erbjudanden baserat på de bokningar du gjort!

10.2 Som medlem i Club Lyko har du möjlighet att boka behandlingar på våra noga utvalda samarbetssalonger, genom vår tilläggstjänst Lyko Booking.

10.3 Lyko Booking är en tilläggstjänst i Club Lyko, varför du måste vara medlem i Club Lyko för att kunna genomföra bokningar. Var vänlig läs igenom våra Allmänna Villkor  från början, om du håller på att göra en bokning för första gången, och därför samtidigt håller på att registrera dig som medlem i Club Lyko. Läs även igenom vår Privacy Policy som behandlar hur vi använder Club Lyko-medlemmars personuppgifter.

10.4 Du gör en bokning via Lyko Booking genom att söka på salong eller behandling. När du hittar en behandling du vill boka så gör du detta enkelt genom vår bokningsfunktion.

10.5 Genomför du en bokning uppstår ett kontrakt mellan dig och den salong som du har valt. Lyko är inte del av ditt avtal med salongen och eventuella klagomål med anledning av detta får du rikta mot salongen. Vi delar dock personuppgiftsansvar för den personliga information du delar med oss, och med salongen, inom ramen för Lyko Booking. För mer information om vad detta innebär och hur vi delar personuppgifter, vänligen besök avsnitt 5 om "När och hur vi delar information med andra", samt avsnitt 12 ”Tilläggstjänster” i vår Privacy Policy.

10.6 Alla priser som anges i Lyko Booking innebär att kostnaden för en behandling är från detta pris. Priset kan komma att ändras om behandlingen tar längre tid än beräknat, eller om du väljer tilläggsbehandlingar.

10.7 Du kan enkelt avboka dina bokningar via Lyko Booking. Detta gör du genom att gå in på din bokning och klicka på ”Avboka”.

10.8 Avbokningar måste göras senast 24 timmar innan bokad tid. Om du inte avbokar inom denna tid kan du av salongen komma att debiteras på hela beloppet, genom att salongen skickar dig en faktura.

10.9 Dina bokningar kommer att läggas som ytterligare grund för vad du får för typ av marknadsföring från oss, då vi vill kunna visa dig produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av. Läs mer om detta under avsnitt 4 Hur och varför vi använder dina personuppgifter i vår Privacy Policy.

10.10 Dina bokningar och behandlingar kommer att samlas i en hårjournal som du kommer att ha tillgång till genom ditt Club Lyko-medlemskap. Denna hårjournal kan du välja att göra offentlig för dina Lyko Social-kontakter, om du använder Lyko Social (se avsnitt 11). De salonger hos vilka du genomför behandlingar kommer under vissa förutsättningar, beskrivna i avsnitt 5 i vår Privacy Policy, att ha tillgång till din hårjournal, för att på bästa sätt kunna ge dig relevant rådgivning och hjälp.

 

11. Lyko Social

11.1 Välkommen till Lyko Social! Lyko Social är en social media-plattform för dig som älskar hår och skönhet, där du har möjlighet att kommentera och betygsätta salonger, behandlingar och produkter, samt skapa en profil där du kan ladda upp bilder, filmer och recensioner om produkter och behandlingar som du har åsikter om. Du kan även kommentera andra medlemmars bilder, filmer och recensioner.

11.2 Som medlem i Club Lyko har du möjlighet att utnyttja vår tilläggstjänst Lyko Social.

11.3 Vill du recensera eller betygssätta något via Lyko Social, eller upprätta en Lyko Social-profil, men har inte ännu blivit medlem i Club Lyko, så kommer du hänvisas till en registreringssida där du enkel kan bli medlem i Club Lyko.

11.4 Lyko Social är en tilläggstjänst i Club Lyko, varför du måste vara medlem i Club Lyko för att kunna använda Lyko Social. Var vänlig läs igenom våra Allmänna Villkor från början, om du håller på att registrera dig som medlem i Club Lyko för att få tillgång till Lyko Social. Läs även igenom vår Privacy Policy som behandlar hur vi använder Club Lyko-medlemmars personuppgifter.

11.5 Om du gett oss tillstånd att importera information från Facebook kan följande information ses av andra besökare på lyko.se då du börjar använda Lyko Social:
- Din profilbild
- Ditt för- och efternamn
Du kan när som helst ändra bild eller visningsnamn under mina Sidor.

11.6 När du blir medlem i Club Lyko har du som utgångspunkt en privat profil. Det innebär att din profil inte är sökbar för andra användare. När du börjar nyttja tjänsterna i Lyko Social blir din profil sökbar och kan hittas av andra.  

11.7 Efter att du aktiverat tjänsten Lyko Social, som beskrivet ovan, har du möjlighet att välja att ha en privat profil igen. Detta innebär dock endast att du inte är sökbar. Om du kommenterar eller gillar något kommer detta synas för andra användare, som då kommer kunna klicka in sig på din profil.

11.8 När du använder tilläggstjänsten Lyko Social så godkänner du och accepterar att Lyko erhåller en evig licens till dina kommentarer, betygsättningar, recensioner, bilder och filmer som du lägger upp och delar på Lyko Social, om olika produkter, behandlingar och tjänster. Detta innebär att allt du delar på Lyko Social kan komma att användas i marknadsföringshänseende av Lyko, inklusive ditt namn. Om du inte godkänner denna behandling enligt ovan beskrivning, ska du inte aktivera eller använda tilläggstjänsten Lyko Social.

11.9  Om vi någonsin, i externa kanaler utanför Lyko.se eller våra sociala mediekanaler, vill använda något du lägger upp eller delar genom Lyko Social, som innefattar bild eller film där din person kan urskiljas (exempelvis ditt ansikte) så kommer vi att be om ditt tillstånd på förhand.

 

_________

 

Ändringshistorik

 

[Maj 2018]: Uppdatering av villkor för vår medlemsklubb Club Lyko, lansering av Lyko Social och Lyko Booking.

Juni 2018: Uppdateringar avseende Lyko Booking

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2022