Strategi

Strategi

 

Lyko har en väl utarbetad strategi som väntas leda till fortsatt lönsam tillväxt. Lykos strategiska plan är centrerad kring nedanstående sex teman: 

Utveckla och bredda sortimentserbjudandet

Lyko ser det som avgörande för vår långsiktiga framgång och fortsatta lönsamma tillväxt att kunna erbjuda kunder ett brett och relevant utbud av produkter och varumärken inom hårvård och skönhet.

Fortsatt expansion av Lykos butiksnätverk

Lyko avser att fortsätta expansionen av sitt fysiska butiksnätverk. Utöver att nya butiker i sig leder till ökad försäljning, har Lyko vid öppning av fysiska butiker sett en ökad regional försäljning även online.

Geografisk expansion

Utöver expansion av butiksnätverket i befintliga geografier bedömer Lyko att det finns betydlig potential för ytterligare geografisk expansion. Lykos strategi vid geografisk expansion är att utnyttja vår skalbara och flexibla plattform via en online-first-strategi genom att lansera lokalt anpassade webbplatser med attraktiva leveransalternativ och baserat på utfallet besluta huruvida det är aktuellt med investeringar i fysiska butiker i regionerna. Online-first-strategin möjliggör således för geografisk expansion med begränsade investeringsåtaganden.

Egna varumärken och undervarumärken

Lyko har i dagsläget ett begränsat utbud av egna varumärken. Produkter som Lyko säljer under eget namn består till exempel av tops, kammar, borstar och våtservetter. För räkenskapsåret 2016 omsatte Lykos egna varumärken cirka 8 MSEK och vår ambition är öka försäljningen inom denna kategori framöver. 

Vidareutvecklad plattform för ökad tillväxt

Lyko fortsätter kontinuerligt att utveckla och förbättra sin plattform för att stärka positionen som en av Sveriges ledande återförsäljare av hårvårds- och skönhetsprodukter. Lykos strategi i närtid inkluderar vidareutveckling av CRM-system och sociala media-plattform i syfte att stödja fortsatt tillväxt och kundinflöde, samt öka närvaron, relevansen, och kundinteraktionen i kommunikationskanaler där befintliga och potentiella kunder är aktiva. 

Varumärke

Bolaget avser att fortsätta bedriva en aktiv marknadsföringsstrategi för att stärka varumärkeskännedomen i syfte att driva trafik till Lykos webbplats och fysiska butiker. Lyko kommer fortsatt att satsa på en stor del digital marknadsföring och kommunikation via bland annat social media, där en stor andel befintliga och poten­tiella kunder är aktiva. Expansion av Bolagets butiksnätverk genom nya butiker i strategiskt fördelaktiga lägen väntas också leda till ökad varumärkeskännedom och förvärv av nya potentiella kunder. Lyko avser stärka sin nuvarande position och varumärkeskänne­dom genom lanseringen av Lyko Social, en plattform som kopplar samman såväl konsumenter som är intresserade av hårvård och skönhet som frisörer. Bolaget bedömer att Lyko Social kan bidra positivt till att nå kunder i ytterligare kanaler samt stärka legitimite­ten i Lykos varumärke bland såväl befintliga som nya kunder.

Selektiva förvärv

Lyko har framgångsrikt förvärvat och integrerat verksamheter i syfte att öka fysisk närvaro samt bygga en bredare portfölj av produkter, varumärken och kategorier. Som ett led i Lykos arbete med att (i) erbjuda kunder ett brett och relevant utbud av produkter, varumärken och kategorier samt (ii) uppnå ytterligare geografisk expansion ser Lyko fortsatt potential i strategiska förvärv som innebär en utökning av produkter, varumärken och kategorier i portföljen, samt förvärv som leder till ytterligare geografisk expansion eller utökad närvaro såväl online som genom butiksnätverket.

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2023

Jippie! 15% på Maria Nila med kod: 15mn (gäller ej paket)