Hållbarhet

Lyko ska vara ett hållbart företag i alla aspekter. Det betyder att vi arbetar för att minimera Lykos negativa inverkan på människor och miljö samt att addera värde och göra en positiv skillnad i de samhällen där vi verkar. Lyko ska vara en attraktiv arbetsgivare och agera som en god samhällsmedborgare. Vi ska erbjuda produkter och tjänster som är bra för människa och miljö.  Vi ställer krav på våra leverantörer

  Att ställa krav på våra leverantörer är en viktig del i vår riskhantering samt en del av att ta vårt ansvar som företag. Därför har Lyko en "Supplier Code of Conduct" i alla avtal med leverantörer som bl a omfattar krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Parallellt finns också ett tilläggsavtal gällande produktansvar, vilket enkelt uttryckt betyder att leverantören ansvarar för att de produkter och det marknadsföringsmaterial som leverantören levererar till Lyko uppfyller samtliga lagar och förordningar i Sverige, t ex märkningen av produkterna och deras förpackningar. Leverantören ansvarar i händelse av produktåterkallelse.   Vi värnar om hälsa och säkerhet

   Alla kosmetiska produkter som Lyko säljer uppfyller kraven i EU:s lagstiftning för kosmetiska produkter. Kosmetikaförordningen har fokus på användarens hälsa och säkerhet. Skulle en konsument trots detta drabbas av en allvarlig oönskad effekt efter att ha använt en kosmetisk produkt anmäls detta till Läkemedelsverket i enlighet med kosmetikaförordningen.
   När det gäller Lykos egna produkter går bolaget längre än lagstiftningen kräver och har en lista med ämnen som inte får förekomma i de egna produkterna; antingen för att de är allergena eller för att de har en negativ miljöpåverkan.    Vi säljer inga produkter som är testade på djur

    Inom EU har det varit förbjudet att testa kosmetiska produkter på djur sedan 2004 och sedan 11 mars 2013 är det också förbjudet att sälja produkter som testats på djur inom EU, regler som vi på Lyko såklart följer.     Vi använder 100% förnybar el

     Ungefär 97% av butikerna har idag LED-belysning, vilket ger minskad elförbrukning och bättre värmeflöden. All el i Lykos butiker, kontor och lager är till 100% producerad med förnybar el från vatten, vind och sol.      Vi sorterar kosmetiskt avfall

      Samtliga butiker och salonger har lösningar i lokalerna för att säkerställa att kosmetiskt avfall sorteras och tas om hand på rätt sätt. Till kosmetiskt avfall räknas bland annat nagellack, nagellacksborttagning, produkter i sprayflaskor och hårfärg.       Vi är en del av intiativet One Bag Habit

       Lyko arbetar för att minska konsumtionen av plastpåsar för att bidra till reducerad nedskräpning och mer hållbar resursanvändning. Därför är vi en del av initiativet One Bag Habit vilket bland annat innebär att vi tar betalt för våra plastpåsar samt informerar våra kunder om plastpåsarnas miljöpåverkan. Vi byter också till mer hållbart tillverkade plastpåsar.


        Vi använder lådor av returfiber

        Från centrallagret i Vansbro skickasunder 2021 cirka 3,8 miljoner paket. Lådorna vi packar produkterna i är gjorda av 100% returfiber, producerat av material som är återvunnet för tredje gången. 

        Lykos medarbetare eftersträvar alltid att packa kundernas beställningar i minsta möjliga emballage för att minimera frakten av luft och baserat på deras insikter utvecklas kontinuerligt storlekarna på emballaget. En del av Lykos produkter, så som doftljus och parfymer, är känsliga för stötar vilket kräver fyllnadsmaterial. För att minimera behovet av fyllnadsmaterial anpassas lådornas storlek alltid efter beställning.

        2020 halverades tjockleken i de fyra minsta kartongerna från 3 mm till 1,5 mm, den samlade effekten beräknat på årsvolymen motsvarar en reduktion om 1670 st lastpallar per år och en transportminskning med 34 långtradare in till lagret. För att spara plats på lagret har veckovis påfyllning införts av emballage, vilket i sin tur har möjliggjort för Lykos logistikpartner att planera och fylla lastbilarna även på tillbakavägen med leveranser till Lykos kunder.

        Sedan 1994 gäller Förordningen om producentansvar för förpackningar, som innefattar de förpackningar som levereras till Lyko. Lyko använder sig av TMR, ett bolag som har ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem och som uppfyller alla krav som lagen ställer.         Vi erbjuder endast fossilfria leveranser

         Vi håller med Greta: "Det finns ingen planet B, det finns ingen planet bla, bla, bla." Därför erbjuder vi endast fossilfria leveranser till alla våra kunder i Sverige. Detta gäller självklart hela vägen från vårt lager till den leveranspunkt som du väljer, brevlådan, hemleverans eller paketskåp.Det är vi första e-handlare i Sverige att göra och vi hoppas att fler följer vårt exempel för att påskynda omställningen till fossilfria leveranser. 

         Läs mer här >


           

          Hållbarhetsredovisning i enlighet med Norges Åpenhetslag

          Vi intygar att Lyko Group ABs Hållbarhetsredovisning 2022 som upprättats på svenska är fullt tillämpbar för Lyko AS i Norge. Redovisningen är framtagen för att uppfylla kraven enligt Norges Åpenhetslag och speglar vår strävan att vara transparenta och ansvarsfulla gentemot våra intressenter. Länk till PDF. ( den som är bifogad)

          Vår hållbarhetsredovisning omfattar en heltäckande sammanställning av våra insatser och prestationer inom områdena miljö, socialt ansvar och ekonomi. Genom att tillämpa bästa praxis och internationella standarder har vi strävat efter att säkerställa en rättvis och korrekt redovisning.

          Vi har aktivt arbetat för att integrera hållbarhetsfrågor i vårt dagliga arbete och verksamhet. Genom att ta ansvar för våra miljömässiga och sociala påverkansområden strävar vi efter att bidra till en mer hållbar framtid för våra intressenter och samhället i stort.

          Denna redovisning innehåller en översikt över våra strategier, mål och resultat samt de åtgärder vi vidtagit för att minimera negativ påverkan och maximera vårt positiva bidrag till samhället. Vi har även identifierat och analyserat våra hållbarhetsrisker och möjligheter för att säkerställa en effektiv styrning och kontinuerlig förbättring.

          Genom att följa Norges öppenhetslag ser vi till att denna hållbarhetsredovisning är tillgänglig för allmänheten och våra intressenter. Vi välkomnar feedback och inspel för att fortsätta utveckla vår hållbarhetsstrategi och rapportering.

          Vi är övertygade om att hållbarhetsredovisningen kommer att bidra till ökad transparens och öppenhet samt främja en konstruktiv dialog med våra intressenter. Tillsammans strävar vi efter att bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer.

          Ladda ned pdf här


           Om Lyko

           Nyheter och erbjudanden

           Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

           Följ oss

           Kundtjänst

           Information

           Copyright 2023