Lyko som arbetsgivare

Lyko som arbetsgivare

Lyko har cirka 650 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som arbetar inom onlineförsäljning, i fysisk butik och salong eller i supportfunktioner. Kontor finns i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Vansbro, där lagret också ligger.

 

Vår arbetsmiljö

Medarbetarna trivs på Lyko! I medarbetarundersökningen från 2017 svarade 84% av medarbetarna positivt på frågan om de anser, allt sammantaget, att Lyko är en mycket bra arbetsplats.

Som arbetsgivare har Lyko huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet och de anställda är delaktiga genom att rapportera risker och ge förslag på åtgärder. Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöfrågor.

Samtliga ledare inom Lyko genomgår utbildning i ledarskap och arbetsmiljö under sitt första anställningsår och som en del av introduktionspaketet för nyanställda genomgår all butiks- och salongspersonal webutbildningen ”Säker i butik”. Butikschefer, frisörer och lagermedarbetare har alla fått utbildning i ergonomi. Lyko har en personalpolicy och en arbetsmiljöpolicy.

Mångfald bidrar positivt

Människor med olika erfarenheter och perspektiv bidrar positivt till vår affär. På Lyko behandlar vi alla med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inga former av trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Lyko eftersträvar en jämn könsfördelning och vill att alla medarbetare ska kunna förena sitt arbete med föräldraskap.

Lyko har en Jämställdhet- och mångfaldsplan samt Rutin mot kränkande särbehandling.

Läs mer här om att jobba hos Lyko

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2020
lek loss med 55.OOO skönhetsprodukter