25 APR 2024

Norden har nått en ny nivå!

Jag är stolt över att presentera 21,2 procents tillväxt i kvartalet och 824 miljoner i nettoomsättning. Första kvartalet är det minsta resultatmässigt årets minsta, men 1,9 procent i EBIT-marginal står sig väl mot de tuffa jämförelsetal vi möter från fjolåret. Totalt växer EBIT till 15,8 MSEK i i kvartalet.

Första kvartalet
•Nettoomsättningen uppgick till 824,0 (680,0) MSEK
•Försäljningstillväxten var 21,2 % (23,0 %)
•Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,5 % (44,7 %)
•EBIT uppgick till 15,8 (13,2) MSEK
•EBIT-marginalen uppgick till 1,9 % (1,9 %)
•Periodens resultat -9,9 (7,4) MSEK

Bruttomarginalen växer mot föregående kvartal men sjunker något emot jämförelsekvartalet, delvis på grund av mixförskjutning mellan kategorier men även för att kunderna fortsätter att leta kampanjer i större utsträckning. Vi är på väg åt rätt håll med arbetet vi inledde i fjärde kvartalet med att stärka bruttomarginalen genom justeringar av aktivering och prismatchning i sortimentet. I takt med att vi växer kommer också sortimentsförskjutningarna påverka oss mindre över tid.
   I kvartalet uppnådde vi betydande skalfördelar i relation till våra logistik- och marknadsföringskostnader. Detta resulterade i en relativ minskning av övriga externa kostnader från 22,8 procent till 20,7 procent av intäkterna.
    Personalkostnaderna ökar något till följd av att vi bygger en organsation för att hantera och växa verksamheten utanför Sverige. EBIT-marginalen i kvartalet är i linje med föregående år. Bruttovinst marginalen är något försämrad jämfört med samma kvartal föregående år.

Långsiktig satsning ger avkastning
Norden levererar en stark tillväxt på 24,0 procent med EBIT upp 48 procent till 90,6 MSEK och en förstärkt EBIT-marginal på 11,9 procent. Vi ser fortsatt goda förutsättningar att ta marknadsandelar i Norden och vi har valt att prioritera tillväxt. Butikerna går fortsatt väldigt bra och utgör ett suveränt komplement till e-handeln. Under kvartalet har vi genomfört många aktiveringar och evenemang i våra butiker som fungerat väldigt väl och bevisar styrkan i vår omnikanal-modell. Framgångarna i Finland fortsätter, där vi fick se över 500 person i kö när vi i april öppnade vår nya butik i Åbo, totalt växer vi med 88 procent i första kvartalet jämfört med föregående år. Vi har även annonserat att vi kommer öppna vår fjärde butik i Norge, i ett AAA-läge i Bergen under hösten.
        I Europa har våra landschefer fortsatt arbetet med att lokalanpassa vår verksamhet för att hitta rätt i respektive marknad. Vi prioriterar att ha kontroll på kostnaderna och planerar på kort sikt för en lägre tillväxttakt för att långsiktigt hitta en lönsam grundaffär på respektive marknad. Samtidigt ser vi att vi bär kostnaderna för vår lagerhub i Berlin och att det leder till effektiviseringar. Det finns en position för oss på dessa marknader och vi förfinar våra strategier för nå dit med bibehållet lönsamhetsfokus.

Lyko AI lyfter Appen ytterligare
Under kvartalet lanserade vi Lyko AI i appen vilket höjer kundupplevelsen genom att enklare matcha kundernas preferenser mot våra produkter. Vi är övertygade om att detta över tid kommer förändra vilka produkter kunderna konsumerar då det blir enklare att få individanpassade rekommendationer.
Vidare ser vi att appen fortsätter att ta en större andel av onlineförsäljningen vilket möjliggör för oss att förstärka kundinteraktionen ytterligare.

Nya varumärken kan göra stor skillnad
Under kvartalet fick vi för första gången rättigheterna att göra en exklusiv lansering av ett varumärke i våra butiker i Norge och Finland. Vi genomförde den simultant i båda länderna och resultatet blev en stor framgång där försäljningen både i butik och online gått enormt bra. Detta är ett bevis för vilket kompetent maskineri vi byggt upp i organisationen för att klara av att hantera denna typ av lanseringar.
  Vår organisation för egna varumärken har under kvartalet lanserat flera produktnyheter samt relanserat Rebecca Stella Beauty. Det helt nya sortimentet har fått ett fantastiskt mottagande hos kunderna. Samtidigt har våra Lyko Lovables paketeringar, som släpps varje månad, fortsatt att öka i popularitet och den senaste sålde slut på mindre än åtta minuter. Totalt sett stod egna varumärken för 6,3 procent av försäljningen jämfört 5,1 procent samma kvartal föregående år.

Lagerprojektet levererar
Utbyggnaden av vår lagerautomation i Vansbro går enligt plan och redan i sommar kommer majoriteten av hårdvaran att vara på plats, där efter börjar intrimningen av mjukvaran för att klara driftstart hösten 2025.

Nu står vi inför flera stora kampanjer och organisationen planerar för att bjuda in våra 300 största leverantörer till en leverantörsträff i Vansbro för att berätta om våra planer och fördjupa vårt samarbete.

Rikard Lyko, VD
25 april 2024

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024