Finansiella rapporter

25 APR 2024

Norden har nått en ny nivå!

Jag är stolt över att presentera 21,2 procents tillväxt i kvartalet och 824 miljoner i nettoomsättning. Första kvartalet är det minsta resultatmässigt årets minsta, men 1,9 procent i EBIT-marginal står sig väl mot de tuffa jämförelsetal vi möter från fjolåret. Totalt växer EBIT till 15,8 MSEK i i kvartalet.

Läs mer
28 MAR 2024

LYKO:S ÅRS- & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2023 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2023.

Läs mer
13 FEB 2024

Passerar 3 miljarder i omsättning

Vi lyckas uppnå hela 24 procents tillväxt i kvartalet och 947,2 miljoner i nettoomsättning. Totalt för året summerar vi 22,8 procents tillväxt och över tre miljarder i nettoomsättning.

Läs mer
19 OKT 2023

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet i Norden

Vi fortsätter vår kraftiga tillväxt och förbättrar lönsamheten i våra största marknader, samtidigt som vi investerar i och förbereder Europa-marknaderna för att växla upp. Totalt summerar vi 705 MSEK i nettoomsättning med en tillväxt på hela 25,7 procent i kvartalet.

Läs mer
18 JUL 2023

KRAFTIG TILLVÄXT I UTMANANDE MARKNAD

Läs mer
27 APR 2023

Kraftigt förbättrat resultat i Norden och ökad tillväxt!

Läs mer
31 MAR 2023

LYKO:S ÅRS- & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Läs mer
10 FEB 2023

VÅRT BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN!

Läs mer
18 OKT 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2022

VÅRT LÖNSAMMASTE Q3 NÅGONSIN!

Läs mer
15 JUL 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2022

FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT, TROTS TUFFA JÄMFÖRELSETAL

Läs mer
27 APR 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2022

Första kvartalet

Läs mer
07 APR 2022

LYKO:S ÅRSREDOVISNING 2021 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2021.

Läs mer
10 FEB 2022

LYKO GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2021

Läs mer
27 OKT 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2021

Tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 486,0 (379,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 28,2% (40,3%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (44,8%). · EBIT uppgick till 19,6 (9,8) MSEK. · EBIT-marginalen uppgick till 4,0% (2,6%). · Periodens resultat 11,6 (-3,3) MSEK. Perioden 1 januari - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 1 452,8 (1 128,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 28,8% (41,2%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,6% (45,1%). · EBIT uppgick till 62,7 (16,8) MSEK. · EBIT-marginalen uppgick till 4,3% (1,5%). · Periodens resultat 44,3 (-12,3) MSEK.

Läs mer
16 JUL 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2021

Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 528,5 (436,0) MSEK. · Försäljningstillväxten var 21,2% (57,9%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,2% (44,2%). · EBIT uppgick till 23,4 (11,8) MSEK. · EBIT-marginalen var 4,4% (2,7%). · Periodens resultat 17,0 (1,9) MSEK. Perioden 1 januari - 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 966,8 (748,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 29,1% (41,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,5% (45,3%). · EBIT uppgick till 43,1 (7,0) MSEK. · EBIT uppgick till 4,4% (0,9%). · Periodens resultat 32,7 (-8,9) MSEK

Läs mer
21 APR 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2021

FÖRSTA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 438,3 (312,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,1% (23,9%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,0% (46,8%). · EBITDA uppgick till 39,8 (14,6) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 9,0% (4,6%). · EBIT uppgick till 19,7 (-4,8) MSEK. · EBIT-marginalen var 4,5% (-1,5%). · Periodens resultat 15,7 (-10,8) MSEK.

Läs mer
01 APR 2021

LYKO:S ÅRSREDOVISNING 2020 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2020.

Läs mer
11 FEB 2021

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2020

FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 536,9 (372,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 44,0% (27,5%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,5% (43,9%). · EBITDA uppgick till 47,8 (26,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 8,8% (7,2%). · Rörelseresultatet uppgick till 28,9 (7,0) MSEK. · Rörelsemarginalen var 5,3% (1,9%). · Periodens resultat 23,6 (1,3) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 665,0 (1 171,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 42,1% (25,7%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (46,1%). · EBITDA uppgick till 126,4 (89,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,5% (7,7%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 45,7 (21,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 2,7% (1,8%). · Periodens resultat 11,3 (9,7) MSEK · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Läs mer
23 OKT 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2020

TREDJE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 379,2 (270,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,3% (22,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,8% (47,2%). · EBITDA uppgick till 29,5 (27,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,7% (10,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (12,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,6% (4,5%). · Periodens resultat -3,3 (7,2) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 128,1 (798,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,2% (24,8%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,1% (47,2%). · EBITDA uppgick till 78,6 (63,2) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,9% (7,9%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (14,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (1,8%). · Periodens resultat -12,3 (8,3) MSEK. KOMMENTARER FRÅN VD ”278 PROCENTS TILLVÄXT I NORGE” Vår positiva utveckling fortsätter under tredje kvartalet med en tillväxttakt Online på 67,8 procent och 40,3 procent totalt för bolaget. Omsättningen landade på 379,2 miljoner varav 82,8 procent härleds till e-handeln. Resultatet, EBITDA-marginalen ligger i linje med föregående kvartal 7,7% (10,3%) och EBIT-resultatet uppgick till 9,8 MSEK.

Läs mer
16 JUL 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2020

ANDRA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 436,0 (276,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 57,9% (26,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,2% (46,4%). · EBITDA uppgick till 34,5 (17,5) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,8% (6,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (-0,1) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,7% (0,0%). · Periodens resultat 1,9 (0,0) MSEK PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 748,9 (528,7) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,6% (26,1%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,3% (47,2%). · EBITDA uppgick till 49,1 (35,4) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,5% (6,7%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (2,1) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 0,9% (0,4%). · Periodens resultat -8,9 (1,1) MSEK.

Läs mer
22 APR 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2020

FÖRSTA KVARTALET · Rörelsens intäkter uppgick till 317,0 (254,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 24,8% (25,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,5% (48,3%). · EBITDA uppgick till 14,6 (17,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 4,6% (7,1%). · Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (2,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var -1,5% (0,9%). · Periodens resultat -10,8 (1,1) MSEK.

Läs mer
03 APR 2020

LYKOS ÅRSREDOVISNING 2019 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2019. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.

Läs mer
11 FEB 2020

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2019

Läs mer
25 OKT 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2019

Läs mer
21 AUG 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2019

Läs mer
25 APR 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2019

Läs mer
05 APR 2019

Lykos årsredovisning 2018 har publicerats

Läs mer
19 FEB 2019

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2018

Läs mer

Lyko som investering

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024