10 FEB 2023

VÅRT BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN!

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartaletPerioden 1 januari -31 december
Nettoomsättningen uppgick till 764,0 (691,7) MSEK.
Försäljningstillväxten var 10,5% (28,8%).
Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,1% (42,6%).
EBIT uppgick till 29,5 (12,4) MSEK.
EBIT-marginalen uppgick till 3,8% (1,8%).
Periodens resultat 17,2 (3,3) MSEK.
Nettoomsättningen uppgick till 2 486,9 (2 144,5) MSEK.
Försäljningstillväxten var 16,0% (28,8%).
Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,0% (44,0%).
EBIT uppgick till 56,4 (75,1) MSEK.
EBIT -marginalen uppgick till 2,3% (3,5%).
Periodens resultat 23,5 (47,6) MSEK.

Kommentarer från VD
Det känns fantastiskt att summera årets totala intäkter till över två och en halv miljard och en försäljningstillväxt på 16 procent. I fjärde kvartalet förbättrar vi både EBIT-resultatet och marginalen vilket resulterar i vårt bästa resultat någonsin!

Kvartalets totala intäkter landar på 769 miljoner med en försäljningstillväxt på 10,5 procent. Totalt förbättrar vi under året bruttovinstmarginalen med en procent till 45 procent. Vi har arbetat hårt för att lyfta den och förbättringen är ett resultat av att vi under året har blivit bättre på utformningen av kampanjaktiveringar och prissättning. Enskilt i kvartalet förbättrar vi bruttovinstmarginalen med 1,5 procentenheter till 44,1 procent.

Vår försäljningstillväxt i kvartalet sjunker något till följd av att vi inte varit lika aggressiva i våra aktiveringar och att vi möter tuffa jämförelsetal efter pandemin. Samtidigt är vår klara bedömning att vi fortsätter ta marknadsandelar i samtliga marknader.

Under året har vi ökat investeringarna i traditionella kanaler i Sverige, Norge och Finland samtidigt som vi sista halvåret varit framgångsrika i att sänka våra rörliga marknadsföringskostnader. Teamet har gjort ett imponerande arbete då våra rörliga marknadskostnader ökade i början av året men när vi summerar kvartalet lyckas vi sänka de totala marknadsföringskostnaderna till 9,3 procent jämfört 13,1 procent föregående år.

FJORTON EGNA VARUMÄRKEN I PORTFÖLJEN
Våra egna varumärken fortsätter att växa starkt och vi ser att de ger en fin effekt på bruttovinstmarginalen, speciellt i butikerna där vi har stor möjlighet till exponering och säljstyrning. Under året har vi byggt upp en organisation för att hantera vår växande varumärkesportfölj och vi ser redan positiva resultat, men arbetet har bara påbörjats och det mesta ligger framför oss.

Det tar ofta ett par år att utveckla nya produkter, men tidigare i veckan släppte vårt senaste förvärv, premiumvarumärket Estelle & Thild, tre nya ekologiska serum. Detta bidrar till vårt momentum och har flera fördelar utöver ett gott renommé med en trogen kundkrets och ett brett produktsortiment.

FORTSÄTTER INVESTERA FÖR FRAMTIDEN
Samtliga våra marknader fortsätter att växa i kvartalet och vi förbereder för att ytterligare öka takten i Europa där vi är i slutfasen av att rekrytera landschefer till Tyskland, Nederländerna och Polen.

För att förtydliga vilken investering vi gör i våra tillväxtmarknader kommer vi från och med nästa kvartal börja rapportera nyckeltal fördelade mellan de nordiska länderna och Europa. Dessutom kommer vi löpande redovisa försäljningsandelen av egna varumärken.

Avslutningsvis vill jag nämna att försäljningen i första kvartalet startat bra och vi ser att kunderna fortsätter att prioritera sina skönhetsinköp. Vi ser fram emot ännu ett spännande år där vi kommer fortsätta utveckla organisationen, vår infrastruktur och våra varumärken för ytterligare tillväxt!

Rickard Lyko, VD
10 februari 2023

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024