Certified Adviser


First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Det är Nasdaq Stockholm om godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Avanza har utsetts till Certified Adviser för Lyko.


Kontakt

Avanza Bank
Regeringsgatan 103
111 93 Stockholm 
www.avanza.se 
+46 (0) 8 562 250 00


Lyko som investering

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024