22 APR 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2020

FÖRSTA KVARTALET · Rörelsens intäkter uppgick till 317,0 (254,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 24,8% (25,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,5% (48,3%). · EBITDA uppgick till 14,6 (17,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 4,6% (7,1%). · Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (2,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var -1,5% (0,9%). · Periodens resultat -10,8 (1,1) MSEK.

KOMMENTARER FRÅN VD

”VÅRT NYA AUTOMATIONSLAGER SKAPAR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÅVÄL FORTSATT TILLVÄXT SOM FÖR EFFEKTIVARE LOGISTIK OCH ÖKAD SKALBARHET”

Vi uppnådde en total tillväxt om 24,8 procent under första kvartalet, samtidigt som vi genomförde flytten till vårt nya lager. Kundtillströmningen Online utvecklades starkt med en försäljningstillväxt på 38,9 procent. 2020 startade med bra försäljning Online och våra verksamheter i Norge, Finland och Danmark fortsätter att växa snabbt.

Försäljningen i segmentet Retail lyckades väl i början av kvartalet men påverkades negativt mot slutet av Corona epidemin. Vår tro är fortsatt att kanalerna bygger varandra, inte minst varumärkesstärkande. Målet är att Lyko alltid ska vara top-of-mind, oavsett när kunden vill göra sitt köp. Vi har under en längre period letat efter ett starkt butiksläge i Göteborgs innerstad och i slutet av mars öppnade vi en butik i Femmanhuset.

FULL DRIFT AV NYA LAGRET MÖJLIGGÖR YTTERLIGARE TILLVÄXT OCH EFFEKTIVITET

I mitten av februari 2020 genomförde vi som planerat flytten till vårt nya högautomatiserade lager. Vi lyckades flytta nordens bredaste skönhetssortiment med 55 000 olika artiklar, totalt över tre miljoner produkter, tre kilometer på fyra dagar. En fantastisk laginsats som förberetts i flera månader för att lyckas genomföra denna enorma manöver på så kort tid.

Driften av automationen är nu i full gång och vi ökar vår kapacitet väsentligt. Nu är vi rustade för att klara vår snabba tillväxt, både gällande antal order och för att ytterligare utöka sortimentet. Det nya lagret har en effektivitet som möjliggör både långsiktiga lönsamhetsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft. Dessutom har vi möjlighet att på sikt dubbla automationen i befintlig byggnad.

För att underlätta flytten genomförde vi en stor lagertömning som föll väl ut. Under kvartalet har vi tagit investeringar inför flytten av lagret, stått med dubbla hyror samt att vi haft extra kostnader i samband flytten vilket har påverkat periodens resultat med ca fem miljoner.

I senaste kvartalsrapporten publicerade vi för första gången vår returgrad då det har varit stor fokus på returgraden i e-handeln. För första kvartalet landade den på totalt 0,86 procent vilket är något högre än kvartalet innan men fortsatt på en väldigt låg nivå.

VÅR STÖRSTA MARKNADSSATSNING NÅGONSIN

Vi hade sedan tidigare planerat för vår största marknadsföringskampanj någonsin i slutet av mars och valde trots situationen att rulla ut den. Vi fokuserar mycket på att inte tappa i tillväxt och ser man tillbaka på andra ekonomiska kriser så har skönhetsbranschen ofta gått bättre under liknande tider.

Det effekter vi kan se av epidemin är en positiv trend online och en negativ trend i våra fysiska butiker. Vi har en tydligt större efterfrågan online från Norge, Finland och Danmark där myndigheterna har infört hårdare restriktioner för medborgarna. Hur detta kommer påverka oss framåt är fortsatt svårt att uttala sig om, men vi har snabbt genomfört åtgärder för att anpassa försäljningskanalerna till de ändrade förutsättningarna. Vi tror också att det skapats möjligheter och vår bedömning är att vi just i detta nu är relativt väl positionerade inför nästa kvartal.

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024