Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

 

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt! I Lyko-koden har vi samlat våra etiska riktlinjer för hur vi ska agera mot varandra, mot våra affärspartners och mot vårt omgivande samhälle. Koden gäller för samtliga medarbetare på Lyko och är ett verktyg för att omsätta våra värderingar och interna policyer i praktisk handling.

Alla medarbetare ansvarar själva för att följa Lyko-koden, liksom tillämpliga lagar och policyer. Chefer ansvarar för att informationen når ut i organisationen och chefen ska vara ett stöd för medarbetarna i etikfrågor. Lyko har även en anti-korruptionspolicy.

Visselblåsartjänst

Om någon bryter mot våra etiska riktlinjer så vill vi veta det så fort som möjligt för att kunna korrigera och förebygga. Här har våra medarbetare en nyckelroll i att fånga upp eventuella oegentligheter i verksamheten. I första hand uppmanar vi våra medarbetare att vända sig till närmaste chef och berätta men Lyko erbjuder även en möjlighet att rapportera anonymt via en visselblåsartjänst. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern aktör.

Ansvarig för Lyko-koden

Lykos ledning har det övergripande ansvaret för Lyko-koden.

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2022