Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

LTI 2018

Under 2018 genomförde Lyko ett långsiktigt incitamentsprogram i form av syntetiska optioner för vissa anställda inom Lyko-koncernen. Totalt är 58 584 syntetiska optioner utestående i programmet, vilka innehas av tre deltagare. Programmet innebär att deltagarna förvärvat ett visst antal syntetiska optioner till ett pris som motsvarar marknadsvärdet för de syntetiska optionerna. Efter intjänandeperioden om tre år ger de syntetiska optionerna rätt att erhålla en kontant utbetalning per syntetisk option under vissa angivna villkor.

Programmet har utformats i syfte att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga anställda i koncernen samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera topptalanger till strategiska befattningar.

Ytterligare information om programmet återfinns i kallelsen till årsstämma i Lyko Group AB (publ) 2018, ärende 14.

Styrelse-LTI 2018

Under 2018 genomförde Lyko ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram i form av syntetiska optioner för den nya styrelseordföranden. Totalt är 8 772 syntetiska optioner utestående i programmet. Programmet innebär att deltagaren förvärvat ett visst antal syntetiska optioner till ett pris som motsvarar marknadsvärdet för de syntetiska optionerna. Efter intjänandeperioden om tre år ger de syntetiska optionerna rätt att erhålla en kontant utbetalning per syntetisk option under vissa angivna villkor.

Programmet har utformats i syfte att, genom att möjliggöra för styrelseordförande att ta del av en positiv aktiekursutveckling, motivera styrelseordföranden att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Ytterligare information om programmet återfinns i kallelsen till extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ) 2018, ärende 9.

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2021