Bolagsstyrning

Lyko är sedan 2017 noterat på börsen. Här hittar du info om och underlag från våra bolagsstämmor mm. Här kan du också se vilka som sitter i vår styrelse och vår ledningsgrupp, och vem som är ansvarig revisor. 


  Lyko tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

  Lyko är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på First North Premier grundas bolagsstyrningen i Lyko på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Sedan Lyko noterades på First North Premier följs också First North Premiers regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

  Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och det rekommenderas att bolag på First North Premier tillämpar Koden. Lyko behöver dock inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

  Lyko tillämpar Koden från det att aktierna noterades på First North Premier 2017. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i Lykos bolagsstyrningsrapport.


  Om Lyko

  Nyheter och erbjudanden

  Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

  Följ oss

  Kundtjänst

  Information

  Copyright 2022