Bolagsstyrning

Lyko är sedan 2017 noterat på börsen. Här hittar du info om och underlag från våra bolagsstämmor mm. Här kan du också se vilka som sitter i vår styrelse och vår ledningsgrupp, och vem som är ansvarig revisor. 


  Lyko tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

  Lyko är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på First North Premier grundas bolagsstyrningen i Lyko på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Sedan Lyko noterades på First North Premier följs också First North Premiers regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

  Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och det rekommenderas att bolag på First North Premier tillämpar Koden. Lyko behöver dock inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

  Lyko tillämpar Koden från det att aktierna noterades på First North Premier 2017. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i Lykos bolagsstyrningsrapport.


  Visselblåsning

  Visselblåsarfunktionen vänder sig till såväl Lykos medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser om missförhållanden och allvarliga oegentligheter. Syftet med funktionen är att underlätta anmälan av missförhållanden och skydda den som anmäler.

  Vad kan man anmäla?
  Den som rapporterar ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det som rapporteras. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Personen som rapporterar ska även anta att det som larmas om är sant och relaterar till verksamheten.
  Med missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat men som högst sannolikt kommer att inträffa kan vara ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.

  Vem kan rapportera?
  Skyddet omfattar inte bara våra medarbetare utan även en andra som kommer i kontakt med vår organisation som till exempel arbetssökande, praktikanter, leverantörer eller konsulter. 

  Att rapportera
  Rapportering sker genom en säker kanal för anonym rapportering via en extern aktör, WhistleB* där visselblåsaren kan vara anonym gentemot Lyko. Verktyget skapar ett ärende med automatiskt svar till den som rapporterar.

  Länk till visselblåsarverktyget:
  https://report.whistleb.com/lyko

  Frågor & svar om WhistleB
  (https://whistleb.com/faq)

  *WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.

  Om Lyko

  Nyheter och erbjudanden

  Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

  Följ oss

  Kundtjänst

  Information

  Copyright 2023

  Här hittar du deals hela december!