Regulatoriska Pressmeddelanden

27 OKT, 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2021

Tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 486,0 (379,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 28,2% (40,3%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (44,8%). · EBIT uppgick till 19,6 (9,8) MSEK. · EBIT-marginalen uppgick till 4,0% (2,6%). · Periodens resultat 11,6 (-3,3) MSEK. Perioden 1 januari - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 1 452,8 (1 128,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 28,8% (41,2%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,6% (45,1%). · EBIT uppgick till 62,7 (16,8) MSEK. · EBIT-marginalen uppgick till 4,3% (1,5%). · Periodens resultat 44,3 (-12,3) MSEK.

Läs mer
18 OKT, 2021

LYKO GROUP AB (publ) FÖRVÄRVAR INZO LARS BRATT AB OCH VARUMÄRKET WATERCLOUDS

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av 100% av INZO LARS BRATT AB inklusive varumärket Waterclouds. INZO är specialiserade på utveckling och tillverkning av skönhetsprodukter inom hårvård, hudvård, skägg och styling.

Läs mer
2 AUG, 2021

LYKO GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I GRAZETTE OF SWEDEN AB

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp 90,05% av Gazette of Sweden AB, specialiserade på utveckling och tillverkning av innovativa skönhetsprodukter inom hårvård, hudvård, skägg och styling.

Läs mer
1 JUL, 2021

LYKO GROUP AB (publ) FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I VARUMÄRKET PUSHER

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av tillgångarna för varumärket Pusher. Lyko förvärvar via dotterbolag befintligt lager samt immateriella tillgångar från grundaren Johan Risberg, för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor. Verksamheten kommer sedan drivas i bolaget där Lyko äger 90,1% och Johan Risberg 9,9%. Johan Risberg kommer fortsatt vara aktiv med att driva produkt- och varumärkesutveckling. Tillträde sker den 1 juli 2021.

Läs mer
23 APR, 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 23 april hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Läs mer
25 MAR, 2021

Rättelse i tidigare pressmeddelande : Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

RÄTTELSE AV TIDIGARE PRESSMEDDELANDE: I Lyko Group AB (publ):s pressmeddelande tidigare idag med rubriken ”Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo” saknades uppgift om köpeskilling. Köpeskillingen uppgår till 11,1 miljoner kronor. Detta är nu justerat och uppdaterat pressmeddelande följer nedan i sin helhet:

Läs mer
25 MAR, 2021

Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

Lyko Group AB (publ) har idag via helägda dotterbolaget B&B Borås AB ingått avtal om förvärv av konkursboen från Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB, som sattes i konkurs den 9 mars 2021.

Läs mer
23 MAR, 2021

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

Läs mer
24 APR, 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 24 april 2020 fattades följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING SAMT RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna.

Läs mer
18 MAR, 2020

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
3 FEB, 2020

Lyko Group AB avskrivna från Konkurrensverkets utredning

Konkurrensverket har idag den 3 februari fattat beslut om att inte vidare utreda Lyko Group AB samt dess dotterbolag.

Läs mer
17 MAJ, 2019

Lyko anställer Pontus Andersson som CFO

Pontus Andersson har utsetts till ny CFO för Lyko och som medlem i koncernledningen. Han har mycket gedigen erfarenhet från flertalet branscher och tillträder sin tjänst senast i november 2019.

Läs mer
26 APR, 2019

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 26 april 2019 fattades följande beslut.

Läs mer
27 MAR, 2019

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
31 JAN, 2019

Lykos CFO lämnar bolaget på eget initiativ

Marie Björklund, CFO för Lyko Group AB (publ) slutar på egen begäran för ett nytt uppdrag utanför bolaget.

Läs mer
9 NOV, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer
11 OKT, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer
30 SEP, 2018

Rickard Lyko tar över som VD i Lyko - Kenneth Bengtsson ny tilltänkt ordförande

Rickard Lyko tar över som VD i Lyko Group AB (publ) och ersätter därmed nuvarande VD Joanna Hummel som lämnar bolaget. Vidare är Kenneth Bengtsson tilltänkt som ny styrelseordförande.

Läs mer
25 APR, 2018

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer
23 MAR, 2018

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 14.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Läs mer
7 MAR, 2018

Lyko investerar i ökad varumärkeskännedom för att ta tillvara tillväxtmöjligheter

Lyko Group AB (publ) har beslutat att under 2018 öka investeringarna i marknadsaktiviteter för att bredda kännedomen om Lykos varumärke. Detta med syfte att ta tillvara den tillväxtpotential som finns i en ökad varumärkeskännedom. Satsningen bedöms ge viss kortsiktig negativ effekt på koncernens lönsamhet med en god potential till positiv tillväxteffekt både kortsiktigt och över tid.

Läs mer
16 FEB, 2018

Lyko växer med lansering i Finland och nytt centrallager i Vansbro

Lyko Group AB (publ) tar första steget in på den finska marknaden genom en online-lansering under det andra kvartalet 2018. Samtidigt investerar Lyko i en ny lagerlokal med ökad automation i syfte att effektivisera lagerhanteringen och möta en ökad tillväxt. Anläggningen väntas vara i drift under det första kvartalet 2020.

Läs mer
22 DEC, 2017

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER 22 december 2017 ABG Sundal Collier AB (”ABGSC” eller ”Global Coordinator”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 609 413 aktier i Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. ABG har valt att avsluta stabiliseringsperioden och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. 

Läs mer
19 DEC, 2017

Lyko utser ny CFO

19 december 2017 Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) utnämner Marie Björklund till CFO. Marie Björklund kommer närmast från tjänsten som Ekonomichef på KICKS AB. Marie Björklund efterträder Fredrik Runesson.

Läs mer
12 DEC, 2017

Första handelsdag för Lyko

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande 12 december 2017 Idag offentliggör Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Intresset var mycket stort från såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som från allmänheten i Sverige.

Läs mer

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2021