Regulatoriska Pressmeddelanden

13 FEB 2024

Passerar 3 miljarder i omsättning

Vi lyckas uppnå hela 24 procents tillväxt i kvartalet och 947,2 miljoner i nettoomsättning. Totalt för året summerar vi 22,8 procents tillväxt och över tre miljarder i nettoomsättning.

Läs mer
27 OKT 2023

Lyko rekryterar Ylva Norlén som ny CFO

Lyko rekryterar Ylva Norlén som ny CFO med tillträde senast i månadsskiftet april/maj 2024. Hon efterträder Pontus Andersson som efter fyra år som CFO för Lyko väljer att lämna bolaget.

Läs mer
19 OKT 2023

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet i Norden

Vi fortsätter vår kraftiga tillväxt och förbättrar lönsamheten i våra största marknader, samtidigt som vi investerar i och förbereder Europa-marknaderna för att växla upp. Totalt summerar vi 705 MSEK i nettoomsättning med en tillväxt på hela 25,7 procent i kvartalet.

Läs mer
18 JUL 2023

KRAFTIG TILLVÄXT I UTMANANDE MARKNAD

Läs mer
06 JUL 2023

LYKO ÖPPNAR FLAGSHIP STORE I STOCKHOLM!

Skönhetsspecialisten LYKO, öppnar vår största butik någonsin på AAA-läge i Stockholm och den blir tio gånger större än en vanlig LYKO butik.

Läs mer
28 APR 2023

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 28 april 2023 fattades följande beslut.

Läs mer
27 APR 2023

Kraftigt förbättrat resultat i Norden och ökad tillväxt!

Läs mer
31 MAR 2023

LYKO:S ÅRS- & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Läs mer
17 MAR 2023

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Vansbro, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
10 FEB 2023

VÅRT BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN!

Läs mer
11 JAN 2023

LYKO GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR ESTELLE & THILD AB

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av 100% av Estelle & Thild AB. Estelle & Thild är ett ekologiskt skönhetsvarumärke från Sverige som specialiserat sig på organiska och hållbara råvaror i sina produkter.

Läs mer
18 OKT 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2022

VÅRT LÖNSAMMASTE Q3 NÅGONSIN!

Läs mer
15 JUL 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2022

FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT, TROTS TUFFA JÄMFÖRELSETAL

Läs mer
28 APR 2022

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 28 april hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Läs mer
27 APR 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2022

Första kvartalet

Läs mer
07 APR 2022

LYKO:S ÅRSREDOVISNING 2021 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2021.

Läs mer
28 MAR 2022

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022.

Läs mer
10 FEB 2022

LYKO GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2021

Läs mer
27 OKT 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2021

Tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 486,0 (379,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 28,2% (40,3%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (44,8%). · EBIT uppgick till 19,6 (9,8) MSEK. · EBIT-marginalen uppgick till 4,0% (2,6%). · Periodens resultat 11,6 (-3,3) MSEK. Perioden 1 januari - 30 september · Nettoomsättningen uppgick till 1 452,8 (1 128,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 28,8% (41,2%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,6% (45,1%). · EBIT uppgick till 62,7 (16,8) MSEK. · EBIT-marginalen uppgick till 4,3% (1,5%). · Periodens resultat 44,3 (-12,3) MSEK.

Läs mer
18 OKT 2021

LYKO GROUP AB (publ) FÖRVÄRVAR INZO LARS BRATT AB OCH VARUMÄRKET WATERCLOUDS

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av 100% av INZO LARS BRATT AB inklusive varumärket Waterclouds. INZO är specialiserade på utveckling och tillverkning av skönhetsprodukter inom hårvård, hudvård, skägg och styling.

Läs mer
02 AUG 2021

LYKO GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I GRAZETTE OF SWEDEN AB

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp 90,05% av Gazette of Sweden AB, specialiserade på utveckling och tillverkning av innovativa skönhetsprodukter inom hårvård, hudvård, skägg och styling.

Läs mer
16 JUL 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2021

Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 528,5 (436,0) MSEK. · Försäljningstillväxten var 21,2% (57,9%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,2% (44,2%). · EBIT uppgick till 23,4 (11,8) MSEK. · EBIT-marginalen var 4,4% (2,7%). · Periodens resultat 17,0 (1,9) MSEK. Perioden 1 januari - 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 966,8 (748,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 29,1% (41,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,5% (45,3%). · EBIT uppgick till 43,1 (7,0) MSEK. · EBIT uppgick till 4,4% (0,9%). · Periodens resultat 32,7 (-8,9) MSEK

Läs mer
01 JUL 2021

LYKO GROUP AB (publ) FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I VARUMÄRKET PUSHER

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av tillgångarna för varumärket Pusher. Lyko förvärvar via dotterbolag befintligt lager samt immateriella tillgångar från grundaren Johan Risberg, för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor. Verksamheten kommer sedan drivas i bolaget där Lyko äger 90,1% och Johan Risberg 9,9%. Johan Risberg kommer fortsatt vara aktiv med att driva produkt- och varumärkesutveckling. Tillträde sker den 1 juli 2021.

Läs mer
23 APR 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 23 april hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Läs mer
21 APR 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2021

FÖRSTA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 438,3 (312,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,1% (23,9%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,0% (46,8%). · EBITDA uppgick till 39,8 (14,6) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 9,0% (4,6%). · EBIT uppgick till 19,7 (-4,8) MSEK. · EBIT-marginalen var 4,5% (-1,5%). · Periodens resultat 15,7 (-10,8) MSEK.

Läs mer
01 APR 2021

LYKO:S ÅRSREDOVISNING 2020 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2020.

Läs mer
25 MAR 2021

Rättelse i tidigare pressmeddelande : Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

RÄTTELSE AV TIDIGARE PRESSMEDDELANDE: I Lyko Group AB (publ):s pressmeddelande tidigare idag med rubriken ”Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo” saknades uppgift om köpeskilling. Köpeskillingen uppgår till 11,1 miljoner kronor. Detta är nu justerat och uppdaterat pressmeddelande följer nedan i sin helhet:

Läs mer
25 MAR 2021

Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

Lyko Group AB (publ) har idag via helägda dotterbolaget B&B Borås AB ingått avtal om förvärv av konkursboen från Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB, som sattes i konkurs den 9 mars 2021.

Läs mer
23 MAR 2021

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

Läs mer
11 FEB 2021

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2020

FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 536,9 (372,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 44,0% (27,5%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,5% (43,9%). · EBITDA uppgick till 47,8 (26,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 8,8% (7,2%). · Rörelseresultatet uppgick till 28,9 (7,0) MSEK. · Rörelsemarginalen var 5,3% (1,9%). · Periodens resultat 23,6 (1,3) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 665,0 (1 171,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 42,1% (25,7%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (46,1%). · EBITDA uppgick till 126,4 (89,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,5% (7,7%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 45,7 (21,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 2,7% (1,8%). · Periodens resultat 11,3 (9,7) MSEK · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Läs mer
23 OKT 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2020

TREDJE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 379,2 (270,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,3% (22,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,8% (47,2%). · EBITDA uppgick till 29,5 (27,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,7% (10,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (12,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,6% (4,5%). · Periodens resultat -3,3 (7,2) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 128,1 (798,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,2% (24,8%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,1% (47,2%). · EBITDA uppgick till 78,6 (63,2) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,9% (7,9%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (14,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (1,8%). · Periodens resultat -12,3 (8,3) MSEK. KOMMENTARER FRÅN VD ”278 PROCENTS TILLVÄXT I NORGE” Vår positiva utveckling fortsätter under tredje kvartalet med en tillväxttakt Online på 67,8 procent och 40,3 procent totalt för bolaget. Omsättningen landade på 379,2 miljoner varav 82,8 procent härleds till e-handeln. Resultatet, EBITDA-marginalen ligger i linje med föregående kvartal 7,7% (10,3%) och EBIT-resultatet uppgick till 9,8 MSEK.

Läs mer
16 JUL 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2020

ANDRA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 436,0 (276,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 57,9% (26,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,2% (46,4%). · EBITDA uppgick till 34,5 (17,5) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,8% (6,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (-0,1) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,7% (0,0%). · Periodens resultat 1,9 (0,0) MSEK PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 748,9 (528,7) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,6% (26,1%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,3% (47,2%). · EBITDA uppgick till 49,1 (35,4) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,5% (6,7%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (2,1) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 0,9% (0,4%). · Periodens resultat -8,9 (1,1) MSEK.

Läs mer
24 APR 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 24 april 2020 fattades följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING SAMT RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna.

Läs mer
22 APR 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2020

FÖRSTA KVARTALET · Rörelsens intäkter uppgick till 317,0 (254,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 24,8% (25,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,5% (48,3%). · EBITDA uppgick till 14,6 (17,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 4,6% (7,1%). · Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (2,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var -1,5% (0,9%). · Periodens resultat -10,8 (1,1) MSEK.

Läs mer
03 APR 2020

LYKOS ÅRSREDOVISNING 2019 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2019. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.

Läs mer
18 MAR 2020

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
11 FEB 2020

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2019

Läs mer
03 FEB 2020

Lyko Group AB avskrivna från Konkurrensverkets utredning

Konkurrensverket har idag den 3 februari fattat beslut om att inte vidare utreda Lyko Group AB samt dess dotterbolag.

Läs mer
25 OKT 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2019

Läs mer
21 AUG 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2019

Läs mer
17 MAJ 2019

Lyko anställer Pontus Andersson som CFO

Pontus Andersson har utsetts till ny CFO för Lyko och som medlem i koncernledningen. Han har mycket gedigen erfarenhet från flertalet branscher och tillträder sin tjänst senast i november 2019.

Läs mer
26 APR 2019

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 26 april 2019 fattades följande beslut.

Läs mer
25 APR 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2019

Läs mer
05 APR 2019

Lykos årsredovisning 2018 har publicerats

Läs mer
27 MAR 2019

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
19 FEB 2019

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2018

Läs mer
31 JAN 2019

Lykos CFO lämnar bolaget på eget initiativ

Marie Björklund, CFO för Lyko Group AB (publ) slutar på egen begäran för ett nytt uppdrag utanför bolaget.

Läs mer
09 NOV 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer

Media

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024