27 APR 2023

Kraftigt förbättrat resultat i Norden och ökad tillväxt!

Perioden i sammandrag

Första kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 680,0 (552,9) MSEK.
Försäljningstillväxten var 23,0% (26,1%).
Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,7% (44,9%).
EBIT uppgick till 13,2 (-9,5) MSEK.
EBIT-marginalen uppgick till 1,9% (-1,7%).
Periodens resultat 7,4 (-14,1) MSEK.

STARK INLEDNING PÅ 2023
Vi har en fantastisk inledning på året med kraftig tillväxt och ökande lönsamhet. Jag är stolt över resultatet som är starkt för att vara det första kvartalet, vilket generellt sett är vårt svagaste.

Totalt summerar vi 680 MSEK i nettoomsättning med tillväxt på 23 procent, samtidigt som vi kraftigt förbättrar EBIT-resultatet jämfört samma period föregående år. Den enskilt största inverkan på resultatförbättringen är att vi lyckats sänka våra rörliga marknadsföringskostnader. Marknadsföringskostnaderna landar på 10,1 procent jämfört 13,7 procent föregående år. Detta samtidigt som fortsätter investera i bred marknadsföring och lyckas växa betydligt snabbare än föregående kvartal.

NORDEN VISAR FIN LÖNSAMHET OCH EUROPA VÄXER ENLIGT PLAN
Nu harmoniserar vi den externa rapporteringen med hur vi internt driver verksamheten. Vi fortsätter att leverera tillväxt och investerar i infrastruktur parallellt med att vi ställer om organisationen för att tänka land för land och helhetsaffär. Om en skönhetsprodukt säljs online eller i butik spelar mindre roll.

Den nya segmentsrapporteringen lanserar vi nu för att visa upp vår underliggande lönsamhet i Norden och synliggöra de investeringar vi gör i Europa. Affären ska skala över tid gällande koncerngemensamma kostnader och på mogna marknader går vi från klarhet till klarhet och blir allt mer lönsamma. Sverige och Norge är relativt mogna marknader, vi är på god väg men vi har mer att göra i Finland och Danmark innan de är i samma nivå.

I Europa har vi har kommit långt sedan lanseringen i Tyskland, Nederländerna, Österrike och Polen för två år sedan. Vi har gjort stora satsningar och nu ser vi att marknadsföringen taktar neråt och marginalen går uppåt. Europa har ett liknande mönster som vi sett i andra marknader när vi öppnat upp utanför Sverige.

Försäljningen i Norden uppgår till 614,3 MSEK och vi summerar tillväxten till 20,5 procent i kvartalet samtidigt som vi når 10 procent i EBIT-marginal. I Europa uppgår försäljningen till 37,7 MSEK med en tillväxt på 97,4 procent.

I slutet av maj skickar vi de första leveranserna från vår nya logistikhubb i Berlin, det kommer väsentligt förbättra vårt kunderbjudande på kontinenten och sänka våra logistikkostnader. Vidare har vi slutfört rekryteringarna av landschefer till Tyskland, Nederländerna och Polen. Så snart de är på plats kommer vi börja lokalanpassa våra erbjudanden ytterligare.

TILLVÄXT I EGNA VARUMÄRKEN BYGGER LÅNGSIKTIGT VÄRDE
Försäljningen av egna varumärken fortsätter att växa, särskilt väl i våra butiker där vi på kort tid ökat försäljningsandelen. Den totala andelen ligger på 5 procent på rullande tolv månader med en tillväxt på 53 procent. Bruttovinstmarginalen för egna varumärken ligger cirka 20 procent över externa varumärken. Vi har byggt en stark organisation för utvecklingen av varumärkena, en investering som vi är övertygad kommer skala fint och hjälpa oss att ytterligare förbättra vår bruttovinstmarginal.

Just nu pågår förberedelserna inför öppningen av vår Flag Ship Store i Helsingfors och vi ser fram emot att fysiskt möta kunderna i Finland.

Den nya segmentsrapporteringen är ett nytt kapitel i vår historia, där vi synliggör vilken lönsamheten vi kan ligga på i mogna marknader och vilken enorma potential det finns i Europa, särskilt givet att vi har ett ganska dåligt kunderbjudande där och ändå lyckas göra affärer.

Rickard Lyko, VD
27 April 2023

PRESENTATION AV RAPPORTEN:
Lyko bjuder in investerare, analytiker och media till en webbsänd presentation av delårsrapporten idag kl. 11.00 där VD Rickard Lyko och CFO Pontus Andersson kommenterar rapporten. Anmälan till den websända presentationen görs via mail till tom.thornblom@lyko.com varpå webblänk erhålls. Presentationen följs av en frågestund.

Tillbaka till Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024