Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

 

Lyko är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på First North Premier grundas bolagsstyrningen i Lyko på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Lyko har noterats på First North Premier kommer också First North Premiers regelverk för emittenter att följas och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) tillämpas. Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och det rekommenderas att bolag på First North Premier tillämpar Koden. Koden ska tillämpas fullt ut från noteringen. Lyko behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

Lyko kommer att tillämpa Koden från det att aktierna noteras på First North Premier. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Lykos bolagsstyrningsrapport, som kommer att upprättas för första gången för räkenskapsåret 2017. I den första bolagsstyrningsrapporten behöver Lyko emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar. Lyko förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten.

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2023

Jippie! 15% på Maria Nila med kod: 15mn (gäller ej paket)