21 AUG 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2019

Andra kvartalet

•       Rörelsens intäkter uppgick till 277,0 (217,3) MSEK.
•       Försäljningstillväxten var 27,5% (22,1%).
•       Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,6% (50,0%).
•       EBITDA uppgick till 17,5 (-3,7) MSEK.
•       EBITDA-marginalen uppgick till 6,3% (-1,7%).
•       Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-10,9) MSEK.
•       Rörelsemarginalen var 0,0% (-5,0%).
•       Periodens resultat 0,0 (-10,5) MSEK.

Perioden 1 januari – 30 juni

•       Rörelsens intäkter uppgick till 531,1 (419,7) MSEK.
•       Försäljningstillväxten var 26,5% (24,1%).
•       Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,4% (50,2%).
•       EBITDA uppgick till 35,4 (3,8) MSEK.
•       EBITDA-marginalen uppgick till 6,7% (0,9%) procent.
•       Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (-10,1) MSEK.
•       Rörelsemarginalen uppgick till 0,4% (-2,4%).
•       Periodens resultat 1,1 (-10,5) MSEK.

KOMMENTARER FRÅN VD

VI HAR NU PASSERAT EN MILJARD I OMSÄTTNING
Lyko växte med 28 procent under det andra kvartalet 2019 och vi har därmed passerat över en miljard i omsättning räknat på de senaste tolv månaderna. Störst tillväxt är inom segmentet Online, där omsättningen ökade med 44 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Glädjande är att vi lockar allt fler besökare och lyckas ta marknadsandelar inom Online samtidigt som värdet per köp fortsatt är högt i linje med tidigare. Online står idag för 70 procent av Lykos totala omsättning. Att vi fortsätter stärka vår position i Online förklaras av en väl fungerande och smidig e-handelsupplevelse, ett brett produktsortiment av kvalitetsvarumärken och en effektiv marknadsföring av både Lyko-varumärket och vårt sortiment. Exponering i TV-programmet Let´s Dance under våren har gett ett bra genomslag och ökat varumärkets kännedom.

INVESTERINGAR FÖR FORTSATT TILLVÄXT
Våra norska och finska verksamheter fortsätter att växa snabbare än koncernen totalt sett, dock från låga nivåer. Under kvartalet bytte vi framgångsrikt affärssystem till Jeeves, en avgörande milstolpe inför driftsättningen av vårt kommande högteknologiska lager i Vansbro. Bygget av det nya lagret löper på enligt plan. Investeringen i automationslösningen för plock och logistik är avgörande för att hantera ökade försäljningsvolymer och en viktig satsning för att nå våra långsiktiga tillväxts- och lönsamhetsmål.

FRAMGÅNGSRIKT NYTT BUTIKSKONCEPT
Lyko lanserade under kvartalet ett nytt butikskoncept för att öka igenkänningen mellan våra webbplatser och fysiska butiker. Lyko Mall of Scandinavia var första butik att uppdateras, vilket resulterat i fler besökare och indikerat en ökad försäljning. Retail visar i princip oförändrad omsättning jämfört med samma period föregående år. Ett för verksamheten gynnsammare väder i år inverkade positivt liksom relativt svaga jämförelsetal, medan den långsiktiga trenden med ett generellt tuffare klimat för fysiska butiker inverkade negativt. 

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE
Vårt resultat fortsätter att förbättras. Vår bruttomarginal har minskat något under kvartalet och förklaras av att hudvårdsprodukter, med en något lägre marginal visar en snabbare tillväxt än övriga produkter och segmentet Online har haft breda kampanjer och erhållit ersättningar från leverantörer i form av marknadsbidrag som reducerar marknadsföringskostnaderna. EBITDA-marginalen var 6,3% (-1,7%) och EBITDA-resultatet för det andra kvartalet uppgick till 17,5 MSEK, vilket är närmare 20 MSEK bättre jämfört med föregående år. Förbättringen kommer framförallt från försäljningstillväxt samt av det nya regelverket IFRS 16 och till viss del av skalfördelar i verksamheten. Viktiga nyckeltal, såsom andelen marknadsföringskostnader och personalkostnader i förhållanden till försäljningen, fortsätter att sjunka. Vårt operativa kassaflöde har stärkts väsentligt som en effekt av det förbättrade resultatet och en minskad kapitalbindning i verksamheten, där vi fortsatt haft stort fokus på att öka omsättningshastigheten i våra lager.

Summerat har den första halvan av 2019 inneburit stark tillväxt, ökade marknadsandelar, förbättrad lönsamhet och bra kassaflöde. Lyko fortsätter att investera i tillväxt, för att bygga långsiktiga lönsamhetsförutsättningar.

Rickard Lyko, VD

21 augusti 2019

Presentation av rapporten

Idag onsdagen den 21 augusti håller VD Rickard Lyko en presentation av delårsrapporten som är öppen för alla intresserade. Presentationen startar kl 08:30 på ABG Sundal Collier, Regeringsgatan 65, våning 5 i Stockholm.

För mer information vänligen kontakta

Rickard Lyko, VD Lyko.
0760 267 428, rickard.lyko@lyko.se
 

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 07.00 CET.

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, Lyko.fi samt 38 helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. 

Media

Filer

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024