23 OKT 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2020

TREDJE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 379,2 (270,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,3% (22,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,8% (47,2%). · EBITDA uppgick till 29,5 (27,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,7% (10,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (12,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,6% (4,5%). · Periodens resultat -3,3 (7,2) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 128,1 (798,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,2% (24,8%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,1% (47,2%). · EBITDA uppgick till 78,6 (63,2) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,9% (7,9%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (14,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (1,8%). · Periodens resultat -12,3 (8,3) MSEK. KOMMENTARER FRÅN VD ”278 PROCENTS TILLVÄXT I NORGE” Vår positiva utveckling fortsätter under tredje kvartalet med en tillväxttakt Online på 67,8 procent och 40,3 procent totalt för bolaget. Omsättningen landade på 379,2 miljoner varav 82,8 procent härleds till e-handeln. Resultatet, EBITDA-marginalen ligger i linje med föregående kvartal 7,7% (10,3%) och EBIT-resultatet uppgick till 9,8 MSEK.

Nu för första gången redovisar vi försäljningssiffror för Norge som utgör 16 procent av bolagets totala omsättning. Den norska försäljningen under kvartalet summeras till 62 MNOK, en tillväxt på 278% procent jämfört föregående år. De tre första kvartalen landar på 172 MNOK vilket motsvarar en tillväxt 289 procent. Detta trots att vår butik i Oslo City var stängd en månad under våren.

Tack vare framgångarna och de försäljningsvolymer vi uppnått i Norge har vi under kvartalet anställt en lokal marknadschef samt genomfört vår första större marknadsinvesteringar i bred media, TV och utomhus. Vi har även gått in som partner till det populära TV-programmet ”Skal vi danse”.

Total har vi en fortsatt fin försäljningstillväxt i Finland och Danmark men i absoluta tal är tillväxten fortsatt störst i Sverige. Försäljningsökningen sker i hela vårt sortiment och förklaras av ett fortsatt ökat e-handelsbeteende hos konsumenter, i kombination med vår lyckade varumärkessatsning i bred media under innevarande och föregående kvartal.

Butikerna påverkas fortsatt av pandemin men vi ser en försiktig återhämtning. Totalt har vi ett tapp på 21,2 procent jämfört med föregående år. Trots detta är vi övertygade om att kanalerna bygger varandra, inte minst är butikerna varumärkesstärkande. Vid lanseringen av hårvårdsvarumärket Davroe i juli överpresterad butikerna tydligt jämfört med online, vilket visar potentialen av att fysiskt kunna visa upp produktnyheter.Våra marginaler har minskat något till följd av en fortsatt mixförskjutning i sortimentet jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrar vi marginalen mot föregående kvartal där vi gjorde flera stora kampanjer som till exempel Jubileumsveckan & Green Friday.  

ATTRAKTIV ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR LEVERANTÖRER

Vårt mål är att bli konsumentens ”Top-of-mind” inom Hår och skönhet genom att erbjuda det bredaste produktutbudet. Det är därför glädjande att vi ser ett stadigt ökat intresse från leverantörer att samarbeta med oss, vilket befäster vår position som en attraktiv återförsäljare. Under kvartalet har vi bland annat utökat vår varumärkesportfölj med populära Urban Decay, exklusiva Exuviance samt inom den professionell hudvården med Verso och Dr Barbara Sturm.

PRIORITERAR OCH INVESTERAR I FORTSATT TILLVÄXT
Den 1 oktober genomförde vi flytten till domänen lyko.com samtidigt som vi lanserade lokala siter i Tyskland, Nederländerna, Polen och Österrike. Vi förväntar oss inga större försäljningsvolymer i närtid på dessa marknader, men vår expansionsmodell att startar försiktigt har tidigare fungerat väl. När vi sedan lyckas attrahera kunder kan vi snabbt växla upp och ta marknadsandelar. 

Vi genomför ökade marknadsinvesteringar i Sverige och Norge samt tar en del kostnader för fortsatt intrimning av automationen. Trots att vi så sent som i februari driftsatte vårt högautomatiserade lager har vi redan signerat avtal om en dubblering av automationen för att inte riskera att begränsa vår framtida försäljningstillväxt.

Utvecklingen går enormt fort, det är svindlande att vi passerat 1,5 miljarder på rullande 12 månader samtidigt som vi står inför det brådaste försäljningskvartalet på året. Intresset för årets julkalendrar har varit rekordstort och indikerar kanske vad vi kan vänta oss. Men vi har förberett oss väl, rekryterat in extra personal för att kunna garantera en hög servicegrad under denna intensiva period. Jag och alla medarbetare är så taggade!

Rickard Lyko, VD


Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07.00 CET.

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024