25 OKT 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2019

Tredje kvartalet 

•       Rörelsens intäkter uppgick till 270,7 (220,7) MSEK.
•       Försäljningstillväxten var 22,6% (12,4%).
•       Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,3% (46,7%).
•       EBITDA uppgick till 27,8 (4,2) MSEK.
•       EBITDA-marginalen uppgick till 10,3% (1,9%).
•       Rörelseresultatet uppgick till 12,2 (-6,0) MSEK.
•       Rörelsemarginalen var 4,5% (-2,7%).
•       Periodens resultat 7,2 (-5,8) MSEK.

Perioden 1 januari – 30 september

•       Rörelsens intäkter uppgick till 801,7 (640,4) MSEK.
•       Försäljningstillväxten var 25,2% (19,8%).
•       Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,4% (49,0%).
•       EBITDA uppgick till 63,2 (8,0) MSEK.
•       EBITDA-marginalen uppgick till 7,9% (1,2%) procent.
•       Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (-16,1) MSEK.
•       Rörelsemarginalen uppgick till 1,8% (-2,5%).
•       Periodens resultat 8,3 (-16,2) MSEK.

KOMMENTARER FRÅN VD

GOD TILLVÄXT OCH STABILARE LÖNSAMHETSUTVECKLING

Lykos positiva utveckling fortsatte under det tredje kvartalet med en tillväxttakt om 23 procent. Inom segmentet Online steg omsättningen med 32 procent under kvartalet. Tillväxttakten hittills i år är därmed högre jämfört med föregående år, även om tillväxttakten kan variera något från kvartal till kvartal. Vi fortsätter att locka allt fler besökare och tar marknadsandelar samtidigt som värdet per köp är på en fortsatt god nivå. Online står idag för 70 procent av Lykos totala omsättning. Vår stärkta position i Online är ett resultat av en väl fungerande och smidig e-handelsupplevelse, ett brett produktsortiment av kvalitetsvarumärken och en effektiv marknadsföring av både Lyko-varumärket och vårt sortiment. En ny externt genomförd undersökning visar att kännedom om Lyko bland kvinnor 15-60 år ökat med hela nio procentenheter de senaste två åren – från 25 till 34 procent i spontan kännedom. Det är väldigt glädjande siffor och visar att våra varumärkesdrivande aktiviteter gett bra resultat som kommer gynna vår tillväxt långsiktigt.

Ett annat bevis på att vårt varumärke stärkts är ett fortsatt intresse bland våra leverantörer att finansiera produktkampanjer tillsammans med oss. Att göra exklusiva paketeringar tillsammans med utvalda leverantörer är något vi hoppas se mer av under nästa år.

Våra norska och finska online-satsningar fortsätter att växa snabbare än koncernen totalt sett, dock från låga nivåer. Under september tog vi våra första försiktiga steg online i Danmark genom att delar av vår e-handelsbutik översatts till danska. Vi har två personer på plats i Köpenhamn. Vi ser goda möjligheter i Danmark på sikt, men precis som i Finland och Norge kommer det att ta tid innan det ger några större avtryck i vår resultaträkning.

FORTSATT FRAMGÅNG MED NYA BUTIKSKONCEPTET

Segmentet Retail visade god tillväxt under kvartalet och vi lyckades därmed på ett bra sätt parera den långsiktiga trenden med ett tuffare klimat för fysiska butiker. Vårt nya butikskoncept, som ökar igenkänningen mellan våra webbplatser och fysiska butiker, har under kvartalet rullats ut till Täby centrum. Det har, liksom som efter tidigare uppgraderingar i Mall of Scandinavia och Freeport, resulterat i både fler besökare och ökad försäljning i butiken. Vi ser en positiv effekt av de organisatoriska förändringar vi genomfört det senaste året, med reducerat antal timmar i butik, inom segmentet Retail.

STABILARE OCH FÖRBÄTTRAD RESULTATUTVECKLING

Det är glädjande att vårt resultat fortsätter att förbättras samtidigt som att resultattrenden nu är mer stabil och förutsägbar. Den stärkta rörelsemarginalen är en effekt av tillväxten och de successivt ökade skalfördelarna i verksamheten, samtidigt är det nya regelverket IFRS 16 bidragande. Viktiga nyckeltal, såsom andelen marknadsföringskostnader och personalkostnader i förhållanden till försäljningen, fortsätter att sjunka. Vårt operativa kassaflöde har fortsatt utvecklats på ett positivt sätt då vi fortsatt haft stort fokus på att öka omsättningshastigheten i våra lager.

INTRESSANT FJÄRDE KVARTAL OCH 2020

Vårt mest spännande kvartal, det fjärde, står nu för dörren – ett kvartal som både innefattar Black Week och julhandeln. Vi har ökat förberedelserna genom ändrad skiftgång, vilket kommer ge en högre servicegrad under dessa intensiva veckor.

Därutöver löper förberedelserna av vårt kommande högteknologiska lager i Vansbro på enligt plan. Fastigheten är klar, vi har fått nycklarna och maskiner börjar komma på plats. Driftsättningen väntas ske under det första kvartalet nästa år. Investeringen i automationslösningen för plock och logistik är avgörande för att hantera ökade försäljningsvolymer och en viktig satsning för att nå våra långsiktiga tillväxts- och lönsamhetsmål.

Rickard Lyko, VD

25 oktober 2019

Presentation av rapporten

Idag fredagen den 25 oktober håller VD Rickard Lyko en presentation av delårsrapporten som är öppen för alla intresserade. Presentationen startar kl 08:30-09:30 på ABG Sundal Collier, Regeringsgatan 65, våning 5 i Stockholm.

För mer information vänligen kontakta

Rickard Lyko, VD Lyko.
0760 267 428, rickard.lyko@lyko.se

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl.07.00 CET.

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, Lyko.fi, Lykoshop.dk samt 39 helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier Growth Market. Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se, är bolagets Certified Adviser. Besök www.lyko.se för mer information.

Media

Filer

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024