27 APR 2022

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2022

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 552,9 (438,3) MSEK.
  • Försäljningstillväxten var 26,1% (40,1%).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (46,0%).
  • EBIT uppgick till -9,5 (19,7) MSEK.
  • EBIT-marginalen uppgick till -1,7% (4,5%)
  • Periodens resultat -14,1 (15,7) MSEK.

FÖRST ATT TA BORT ALLA FOSSILA LEVERANSER I SVERIGE!
Kommentarer från VD
Försäljningstillväxten är fortsatt stark på alla våra marknader och vi tar marknadsandelar i samtliga marknader. Totalt summerar vi 26,1 procent och 552,9 MSEK i omsättning,vilket är extra glädjande då e-handels indikatorn*¹ visar en avmattning i branschen. Första kvartalet är historiskt vårt minst starka kvartal och vi möter höga tillväxt och lönsamhetsjämförelsetal då föregående år hade en stor covid-effekt.
 
Vi fortsätter enligt vår plan att investera i tillväxt vilket påverkar vårt rörelseresultat i kvartalet. Men vi ser att vi har goda marginaler på våra mogna marknader. Senaste utbyggnaden av automationen och fasta kostnader slår hårdare i vårt omsättningsmässigt minsta kvartal. Just nu har vi överkapacitet i logistiken men den krävs för att hantera vår snabba tillväxt.

Efter Black Week såg vi en förändring i performance marketing, vilket vi flaggade för i förra rapporten. Vi har rättat till det men vi har påverkan även i första kvartalet. Den i kombination med fortsatt stark tillväxt i våra europeiska marknader och våra satsningar på flera breda marknadskampanjer har störst effekt på resultatet. Vi väljer fortsatt att investera i varumärkeskännedom och vi ser i vår senaste varumärkesundersökning, utförd av Nepa, att vi ökar ordentligt i Norge och ytterligare stärker vår position i Sverige.

Under kvartalet har vi offentliggjort att vi kommer att öppna vår tredje butik i Norge. Vi ser att Retail växer med hela 38 procent efter att alla restriktioner har släppt och segmentet utgör 12,6 procent av vår omsättning i kvartalet.

Lyko Studio
För att lyfta innehållsproduktion och rörlig bild till nästa nivå och ytterligare stärka vår växande portfölj av egna varumärken, har vi förvärvat produktionsdelen av vår tidigare reklambyrå. Vi skapar Lyko Studio för att stärka vår interna kompetens med målet att snabbt bygga Sveriges bästa inhousebyrå.

Online ökar starkt med 24,6 procent till 483,9 MSEK. Enligt PTS*² utgjorde Lyko hela en procent av alla konsumentleveranser i Sverige! Jag blir extra stolt eftersom vi sedan i februari tagit bort alla fossila leveransalternativ i Sverige. Det var vi första e-handlare att göra och det har mottagits väldigt väl hos våra kunder som värderar hållbarhet högt. Vi samarbetar med Svensk Digital Handel och ASTER*³ gällande en branschöverenskommelse om fossilfria leveranser och vår förhoppning är att fler följer vårt exempel för att påskynda omställningen till fossilfria leveranser.

Jag är även glad över att Lyko utsetts till den mest inspirerande e-handlaren i en färsk studie av The North Alliance*⁴ som tittat på nyckelfaktorerna till lönsam e-handel, vilket återigen bekräftar att vi är på rätt väg. Utvecklingen av vår kommande app fortskrider enligt plan och kommer att lanseras under året.

Det känns som om historien upprepar sig
Avslutningsvis vill jag ägna några ord åt det förskräckliga som sker i Ukraina. Min farfar lämnade staden Lviv i Ukraina innan han fängslades i koncentrationsläger under andra världskriget. Jag upplever det som om historien upprepar sig och det känns så enormt omodernt med invasion och krig. Jag känner stor sorg för det ukrainska folket, även för det ryska folket som tvingas in i detta och får lida. Detta är nog tyvärr bara början på den humanitära krisen.

Samtidigt gläds jag över hur världen samlas för att tillsammans hjälpa Ukraina och förhoppningsvis förhindra att detta sker igen. Vi skänkte direkt ett första bidrag till UNICEF och har sedan några veckor tillbaka utvecklat möjligheten för våra kunder att skänka pengar till UNICEF och UNHCR tillförmån för Ukraina.

Rickard Lyko, VD 
27 april 2022
 
*¹ Svensk Handels rapport E-handelsindikator 2022
*² Post och Telestyrelsens rapport Svensk postmarknad 2022
*³ Alliance for sustainable e-commerce
*⁴ The North Alliance & Ignite Nyckeln till lönsam e-handel

Tillbaka till Finansiella rapporter

Nyheter och erbjudanden

Bli medlem i vår kundklubb och ta del av våra nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2024